Tag: szkoły językowe

  • Język obcy? Żaden problem dla dziecka!

    Język obcy? Żaden problem dla dziecka!

    Obecnie nauka języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym stała się powszechna. W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, realizowany jest program „wczesnego startu językowego”. Język angielski w przedszkolu nikogo już nie dziwi, bo stanowi normę – obecnie nauczaniem objęte są wszystkie pięciolatki, a od 2017 roku ma się znaleźć w podstawie […]

  • Nauka języków obcych w language school

    Nauka języków obcych w language school

    Rozwój gospodarki, turystyki oraz nowoczesnych środków transportu jak również pojawienie się wszechobecnego w życiu współczesnego człowieka internetu sprawia, że zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi państwami i narodowościami, a znajomość najpopularniejszych na świecie języków obcych staje się wręcz obowiązkowa. Zalety znajomości języków obcych Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym nie tylko pozytywnie wpływa na rozwój i […]