Together Magazyn » Aktualności » Studia, czyli początek kariery

Studia, czyli początek kariery

Ocenia się, że większość studentów odbywa w trakcie studiów praktyki lub staże, a ponad połowa pracuje zawodowo. Młodzi ludzie starają się efektywniej wykorzystać czas studiów w roku akademickim i w trakcie wakacji. W ten sposób budują już swoją przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Dobry start do budowania kariery

Studenci, decydując się na staż, stają przed dylematem, czy podjąć praktykę zgodną z kierunkiem studiów, czy może wręcz przeciwnie – spróbować zdobyć doświadczenie z innych obszarów. Jak przekonuje Anna Kosińska, kierownik Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego: Obydwie ścieżki są dobrym kierunkiem. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce pozwala zweryfikować, czy wybrany kierunek kształcenia jest właściwy i czy odpowiada osobistym predyspozycjom.

Coraz częściej pracodawcy traktują staż lub praktykę jako okres próbny przed właściwym zatrudnieniem. Większość firm, z którymi współpracujemy wyłania potencjalnych kandydatów do pracy właśnie z grona praktykantów. Z kolei dr Anita Zarzycka, wykładowca i tutor w Programie Honorowym Uczelni Łazarskiego, zauważa: W wielu firmach programy stażowe traktowane są jako tańszy i skuteczniejszy odpowiednik prowadzenia rekrutacji. Podczas miesiąca praktyk można lepiej poznać kandydatów, sprawdzić jak działają w zespołach, jak uczą się nowych rzeczy i jak rozwiązują problemy. Pracodawca może zaobserwować czy mają dużo motywacji i entuzjazmu, czy są sumienni i czy posiadają wiedzę merytoryczną na odpowiednim poziomie. Ponadto dla studentów jest to nie tylko szansa na zdobycie zatrudnienia już podczas studiów, ale również możliwość sprawdzenia się na różnych stanowiskach, poznania wymagań, jakie trzeba spełnić i niezbędnych umiejętności. Zobacz jak wyglądają studia podyplomowe

Networking, opinie, biura karier

Im większe doświadczenie zdobędziemy w trakcie studiów, tym łatwiej będzie nam się poruszać po współczesnym rynku pracy i wybierać oferty pracy zgodne z naszym profilem zawodowym. Jak wybrać najbardziej wartościową ofertę, tak aby praktyka nie była stratą czasu? Kluczowym elementem jest zbadanie potencjału, jakim dysponujemy, oraz zdefiniowanie własnych potrzeb i oczekiwań. Warto w tym względzie skorzystać z pomocy doradcy w biurze karier. Kolejnym krokiem jest uważne czytanie ogłoszeń pod kątem oczekiwań pracodawcy i zakresu obowiązków. Jeśli coś wzbudzi nasze wątpliwości podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie bójmy się pytać. Lepiej na samym początku poznać szczegóły niż spotkać się z późniejszym rozczarowaniem –ocenia Anna Kosińska.

Miękkie kompetencje kluczem do sukcesu

Warto szczególnie zwrócić uwagę na osobisty rozwój tzw. umiejętności miękkich. W tym obszarze wskazane jest skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców zawodowych. Anna Kosińska podkreśla: W naszej pracy stosujemy narzędzia wykorzystywane powszechnie w biznesie pozwalające na określenie predyspozycji osobowościowych i zawodowych przyszłych kandydatów. Wykorzystujemy je w procesie doradczym dostarczając studentom wiedzę o nich samych i ucząc ich mówić o sobie w języku, którym posługuje się biznes.

Z kolei dr Anita Zarzycka zauważa: Rozwój kompetencji miękkich studentów to jeden z priorytetów już od pierwszego semestru studiów na Uczelni Łazarskiego. Na pierwszym roku wszyscy studenci, niezależnie od studiowanego kierunku, mają dwusemestralny przedmiot w ramach którego prowadzimy szereg warsztatów z umiejętności personalnych. Uczymy ich efektywnego przyswajania wiedzy, pracy w grupie, komunikacji, umiejętności prezentacji i wystąpień dla szerszego grona słuchaczy oraz poprawnego konstruowania CV i listów motywacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: materiały Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Oceń