Together Magazyn » Aktualności » Sopocka Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

Sopocka Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

Sopocka Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

Fundacja Niezależni powstała w 2012 roku, przekształcając się z Fundacji Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE. Zmiana nazwy oznaczała rozszerzenie grupy beneficjentów, niemniej główny cel działania pozostał niezmieniony. Podstawowym zamierzeniem, jakie realizuje fundacja, jest efektywna poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osób w starszym wieku, samotnych i pozbawionych opieki. Chociaż siedziba fundacji mieści się w Sopocie, zakres jej działania obejmuje całą Polskę.

Problem starzenia się polskiego społeczeństwa nie jest już tematem tabu. Potrafimy rozmawiać o starości, jednak nie zawsze umiemy zmierzyć się z realnymi problemami, które są jej skutkiem. Wiadomo, że starość, niepełnosprawność i przewlekła choroba przyczyniają się do utraty bezcennej wartości, jaką jest samodzielność. Całkowite zdanie się na pomoc innych osób przyczynia się do zaniżonej samooceny, zaburzeń depresyjnych, ogólnego pogorszenia samopoczucia i jakości życia. Wychodząc naprzeciw tym problemom, fundacja NIEZALEŻNI pragnie przywrócić wszystkim potrzebującym osobom radość z dnia codziennego i wiarę w to, że znów mogą się stać w pełni wartościowymi członkami społeczeństwa.

Fundacja pomaga przede wszystkim osobom w starszym wieku, ciepiącym na chorobę Alzheimera, a także zaburzenia orientacji. Na pomoc mogą liczyć również osoby samotne i niepełnosprawne. Beneficjentami działań fundacji są również rodziny osób wymagających ciągłej opieki, której mają problemy z jej zapewnieniem.

Utrata samodzielności to poważny problem natury społecznej. Aby skutecznie mu przeciwdziałać, bez obarczania danej osoby poczuciem winy, potrzebna jest bezinteresowna pomoc oparta na zasadach wolontariatu. Fundacja NIEZALEŻNI pośredniczy w organizowaniu takich form wsparcia – zarówno w obrębie rodziny, sąsiedztwa, opiekunów, jak i niezależnych wolontariuszy, którzy swoją aktywną postawą przyczyniają się do realnej pomocy osobom potrzebującym. To najlepszy sposób, by wzmacniać poczucie więzów rodzinnych i społecznych.

Jednym z kluczowych haseł fundacji NIEZALEŻNI jest również innowacyjność. Poprzez zastosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych, można znacząco podnieść komfort życia osób niesamodzielnych. Nie muszą one być skazane na zamknięcie w czterech ścianach i stopniowe wycofanie z życia społecznego. Pomoc osobom w starszym wieku, z użyciem wszelkich dostępnych środków, nie jest jedynie wyzwaniem – powinna być raczej postrzegana jako obowiązek.

Sopocka Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI

ul. Kolberga 15, 81–881 Sopot

Biuro oraz Centrum Interwencyjne Teleopieki

ul. Inżynierska 78A, 81–512 Gdynia

Tel./faks: 58 341 93 33, kom. 608 389 241

e-mail: biuro@fundacjaniezalezni.pl

www.fundacjaniezalezni.pl

Oceń