Together Magazyn » Aktualności » Ruszają zapisy do 4. Przeglądu Piosenek „Przedszkolaki Śpiewają o Gdańsku”

Ruszają zapisy do 4. Przeglądu Piosenek „Przedszkolaki Śpiewają o Gdańsku”

Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza grupy przedszkolne oraz zerówkowiczów do wspólnego śpiewania piosenek o Gdańsku. W maju spotkamy się już po raz czwarty na Przeglądzie Piosenek „Przedszkolaki Śpiewają o Gdańsku”.

W Przeglądzie mogą wziąć udział grupy dzieci w wieku 3-6 lat z przedszkoli i zerówek nie tylko
z Gdańska. Zgłoszenia zespołów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych przyjmowane są przez Internet. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest po zalogowaniu się na konto opiekuna na stronie www.gap.edu.pl do 9 kwietnia 2017 do końca dnia. Przesłuchania prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych: 3‐4 lata (grupy przedszkolne młodsze) oraz 5‐6 lat (grupy przedszkolne starsze
i klasy „0”). Regulamin udziału dostępny jest na stronie Gdańskiej Akademii Przedszkolaków: www.gap.edu.pl.

Finał Przeglądu odbędzie się 12 maja 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. W przypadku zgłoszenia się dużej ilości grup, 10 i 11 maja odbędą się przesłuchania eliminacyjne ( również w ECS). Harmonogram udziału w przeglądzie zostanie rozesłany mailowo do 14 kwietnia 2017 roku.

W Przeglądzie można śpiewać piosenki własne lub te ze „Śpiewnika Gdańskich Lwiątek” – pierwsza edycja dostępna jest na stronie http://www.gap.edu.pl/?s=spiewnik-gdanskich-lwiatek. W marcu br. ukaże się druga edycja. Znajdą się w niej piosenki wyłonione w dwóch edycjach konkursu na piosenkę o Gdańsku dla dzieci. Będzie to 37 piosenek – w tym 21 premierowych kompozycji – nagranych na płytach CD, a także ich teksty oraz zapisy nutowe do nauki śpiewania. Wydawcą śpiewnika jest Fundacja Wspólnota Gdańska.

Śpiewniki zostaną rozdystrybuowane do przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych z Gdańska (jedna grupa/klasa otrzyma jeden śpiewnik). Wierzymy, że „Śpiewnik Gdańskich Lwiątek” będzie narzędziem chętnie wykorzystywanym przez wychowawczynie i wychowawców w codziennej pracy
z dziećmi.

Zobaczcie, jak było rok temu: https://www.youtube.com/watch?v=k6WMvk_MvLg.

Kontakt: Anna Miler, 517559027, a.miler@wspolnotagdanska.pl

Organizator: Fundacja Wspólnota Gdańska
Partner: Europejskie Centrum Solidarności
Patronat medialny: Together Magazyn, portal MiastoDzieci.pl

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Miasta Gdańska.

GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKÓW / WWW.GAP.EDU.PL to program edukacji kulturalnej
i tożsamościowej gdańskich dzieci realizowany przez Fundację Wspólnota Gdańska w ścisłej współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Obecnie składa się on z dwóch modułów: Przeglądu Piosenek „Przedszkolaki śpiewają o Gdańsku” oraz cyklu „Młody Przewodnik/Młoda Przewodniczka po Gdańsku.

Zasady udział w 4. Przeglądzie Piosenek „Przedszkolaki Śpiewają o Gdańsku”

1. Organizatorem przeglądu jest Fundacja Wspólnota Gdańska w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.

2. Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych i zerówek (dzieci w wieku 3-6 lat) z terenu Gdańska i okolicznych miejscowości. Jego ideą jest zachęcenie do śpiewania wszystkich dzieci. W przeglądzie udział biorą zespoły muzyczne.

3. Aby zgłosić grupę do udziału w Przeglądzie należy zalogować się na konto opiekuna na stronie www.gap.edu.pl. Opiekunki/opiekunowie grup, którzy nie posiadają takiego konta, tworzą je na stronie www.gap.edu.pl. Konta są zatwierdzane przez administratorki, co następuje zwykle dzień po ich utworzeniu, dlatego prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem grupy do ostatniej chwili. Niezbędne informacje i linki znajdują się w zakładce „OPIEKUN” w prawym górnym rogu strony www.gap.edu.pl.

4. Zapisy na przegląd trwają do 2 kwietnia 2017 roku do końca dnia. Po upływie tego terminu system automatycznie blokuje możliwość zapisywania grupy na przegląd.

5. Finał przeglądu odbędzie się 12 maja 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności (ECS). W przypadku zgłoszenia się dużej ilości zespołów, 10 i 11 maja w ECS odbędą się przesłuchania eliminacyjne. O tym, czy odbędą się eliminacje, zadecydujemy po zakończeniu zbierania zgłoszeń. Na podstawie przesłanych zgłoszeń ułożony zostanie harmonogram przesłuchań.

6. Udział w przeglądzie jest bezpłatny, Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na przegląd.

7. Zespoły uczestniczące w przeglądzie oraz ich opiekunki/opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Przegląd odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat. W każdej z tych grup jury wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz przyzna wyróżnienia. Oceniane będzie wykonanie oraz występ sceniczny (choreografia, charakteryzacja, kostiumy itp.). Nagrodą Główną dla zwycięzców jest występ na koncercie finałowym Akademii Gdańskich Lwiątek (AGL), który odbędzie się 7 czerwca o godzinie 12:00 w Operze Leśnej w Sopocie. Gwiazdą koncertu będą Nutki Pana Kleksa. Jury może przyznać mniej nagród lub nie przyznać wyróżnień.

9. Podczas Przeglądu można korzystać z podkładów ze „Śpiewnika Gdańskich Lwiątek”.

10. Wszyscy uczestnicy przeglądu mają prawo udziału w finałowym koncercie AGL. Udział w koncercie jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą koszty dojazdu. Chęć udziału w koncercie można zgłosić w momencie zapisu na przegląd. Możliwość udziału w koncercie nie jest uzależniona od miejsca zajętego w Przeglądzie. Na koncert można się zapisywać do wyczerpania ilości miejsc na widowni. Zasady udziału w koncercie określa osobny regulamin.

11. W przypadku rezygnacji z udziału w przeglądzie, fakt ten należy zgłosić poprzez system na stronie www.gap.edu.pl.

12. Zgłaszając się na konkurs wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz deklarujcie, że posiadacie zgody na publikację wizerunków dzieci oraz osób dorosłych opiekujących się dziećmi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą przy ul. Dickmana 2/1, 80-339 Gdańsk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie – dane osobowe są niezbędne dla realizacji konkursu. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych adresowych oraz do ich poprawiania.

13. Szczegółowych informacji o przeglądzie udziela od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00 Anna Miler: 517599027, gap@wspolnotagdanska.pl.

Oceń