Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Rozwód – jak się do niego przygotować?
-masaze-u-fizjoterapeutow-potrafia-postawic-na-nogi

Rozwód – jak się do niego przygotować?

Rozwód to z pewnością jedna z bardziej stresujących sytuacji w życiu. Istnieje nawet klasyfikacja takich wydarzeń, w której uplasował się na drugim miejscu, zaraz po śmierci współmałżonka. Zdarza się jednak, że małżonkowie – lub jeden z nich – dochodzą do wniosku, że to najlepsze wyjście. Jak przygotować się do rozwodu? Nie ma złotej zasady, która sprawdza się zawsze. Nie ulega jednak wątpliwości, że to, jak potoczy się sprawa w sądzie, zależy głównie od ciebie i od decyzji, które podejmiesz. Skorzystaj z poniższych porad, by ustalić plan działania.

1. Przygotowanie do rozwodu – ustalenie stanu faktycznego

2. Przygotowanie do rozwodu z orzekaniem o winie

3. Przygotowanie do rozwodu bez orzekania o winie

4. Podział majątku – przy sprawie rozwodowej czy osobno?

Sprawa rozwodowa ma na celu ustalenie konkretów dotyczących podziału majątku czy kontaktów z dziećmi, jednak na żadnym etapie rozwodu nie sposób uniknąć ogromnych emocji. Warto zatem możliwie wcześnie uporządkować sytuację, aby cały proces stał się nieco łatwiejszy.

Przygotowanie do rozwodu – ustalenie stanu faktycznego

Złożenie pozwu poprzedza ustalenie faktycznej przyczyny rozpadu małżeństwa. Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko wówczas, gdy sąd uzna, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Co to oznacza? To stan, w którym między małżonkami bezpowrotnie zostały zerwane wszystkie więzi: duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Co ważne, nie oznacza to, że małżonkowie nie mogą mieszkać pod jednym dachem. Zdarza się to wcale nie tak rzadko, a przesłanką do wyroku rozwodowego staje się wówczas ustanie więzi duchowych i fizycznych w połączeniu z brakiem szansy na odbudowanie relacji. Wówczas sąd może nawet orzec o sposobie korzystania z domu w okresie wspólnego zamieszkiwania już byłych małżonków.

Może też zdarzyć się, że rozwiązanie małżeństwa nie zostanie orzeczone, gdy sąd uzna, że rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego – nawet gdy zupełny rozkład pożycia nastąpił. Za takie zasady współżycia społecznego uznaje się na przykład wyraźną krzywdę małżonka sprzeciwiającego się rozwodowi lub względy społeczno-wychowawcze.

Przyczyny rozwodów można podzielić na zawinione (niewierność, przemoc domowa, zaniedbywanie małżonka i rodziny, nałogi) lub niezawinione (różnica charakterów czy rozbieżności światopoglądowe). Kolejne ważne pytanie brzmi wobec tego, czy ktoś i kto jest winien rozpadu pożycia. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa dla żadnej ze stron, gdyż wymaga często głębokiej refleksji i swoistego rachunku sumienia. Tego etapu nie da się jednak uniknąć – jest on kluczowy z punktu widzenia późniejszej strategii procesowej. 

Przygotowanie do rozwodu z orzekaniem o winie

W sprawach rozwodowych winą za rozpad związku można obarczyć jedno z małżonków, oboje lub żadne z nich. Ta decyzja jest o tyle istotna, że przekłada się na podział władzy rodzicielskiej i majątku wspólnego, obowiązek alimentacyjny i opłacenie kosztów sprawy sądowej. To najlepszy dowód, jak ważne jest określenie przyczyn rozstania.

Rozwód z orzekaniem o winie wymaga najczęściej – choć nie zawsze – przygotowania kilku pism procesowych oraz przeprowadzenia postępowania dowodowego potwierdzającego tę winę. Co ważne, wszelkie przesłanki potwierdzające niewierność, przemoc lub jakiekolwiek niedopuszczalne zachowania drugiego małżonka muszą być pozyskane w sposób legalny – wykluczone są zatem materiały uzyskane chociażby na drodze włamania.

Co może stanowić dowód?

  • zeznania świadków – członków rodziny, znajomych, nauczycieli, współpracowników,
  • zeznania małżonków,
  • raport ze śledztwa detektywistycznego,
  • wiadomości smsowe, mailowe lub wysłane poprzez komunikatory,
  • nagrania audio i video,
  • zdjęcia.

W sprawie rozwodowej sąd oceni wiarygodność i znaczenie przedstawionych materiałów, a drugi małżonek ma prawo przedstawić kontrargumenty. Co ważne, w takim przypadku sąd może uznać, że winne są obie strony.

Przygotowanie do rozwodu bez orzekania o winie

Można także zdecydować się na opcję wiążącą się z wniesieniem pozwu rozwodowego bez orzekania o winie, czyli za porozumieniem stron. Cała procedura trwa wówczas znacznie krócej – często już pierwsza rozprawa rozwodowa prowadzi do rozwiązania małżeństwa – i jest mniej stresogenna. Wymaga jednak zgody obu stron.

Jeszcze zanim złożysz pozew o rozwód, warto porozmawiać z małżonkiem o możliwości polubownego ustalenia wszystkich najważniejszych kwestii, zwłaszcza jeśli chodzi o podział majątku wspólnego i porozumienie rodzicielskie.

Podział majątku – przy sprawie rozwodowej czy osobno?

Zgodnie z informacją, która pojawiła się już wyżej, jednym z warunków pozwalających na rozstrzygnięcie sprawy rozwodowej jest wymóg rozkładu pożycia, także przy ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Czy w związku z tym postępowanie rozwodowe pozwala od razu podzielić majątek wspólny?

Dokonanie podziału majątku w wyniku rozwodu zdarza się bardzo rzadko i tylko wtedy, gdy nie przedłuża i nie komplikuje spraw rozwodowych. Można oczywiście złożyć wniosek w tej sprawie, jednak sąd często pozostawia go bez rozpoznania. Oznacza to, że na zakończenie wspólnego życia czeka cię jeszcze jedna rozprawa lub zgodny projekt podziału majątku w kancelarii notarialnej.

Artykuł przygotowany na podstawie informacji dotyczących prawnych aspektów rozwodu ze strony: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/.

Pamiętaj, że zanim złożysz pozew o rozwód, musisz wykazać się szczerością: przed sobą samym, współmałżonkiem i pełnomocnikiem, jeśli cię reprezentuje.

Oceń