Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Regulacje prawne dotyczące prowadzenia kasyn w Polsce
regulacje prawne dotyczące kasyn w Polsce

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia kasyn w Polsce

Kasyna naziemne i internetowe w Polsce podlegają regulacjom prawnym. Stacjonarnych nie można prowadzić bez specjalnej koncesji, wydawanej przez Ministerstwo Finansów. Rynek kasyn online objęty jest monopolem Państwa. Jakie są jeszcze prawa dotyczące prowadzenia kasyna online?

Czym jest kasyno?

Ustawa o grach hazardowych dokładnie określa, czym jest kasyno. To: wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 70 sztuk” (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy). Funkcjonowanie kasyn naziemnych oraz internetowych reguluje znowelizowana niedawno ustawa o grach losowych, która m.in. określa zasady związane z zarządzaniem kasyn oraz formalności niezbędne do spełnienia by uzyskać koncesję.

Koncesja na prowadzenie kasyna

Bez koncesji nie można w Polsce legalnie prowadzić kasyna naziemnego. Koncesji udziela Minister Finansów. Na stronie rządowej znajduje się dokładny opis procedury uzyskania koncesji:https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1094, i trzeba przyznać jest ona dość zawiła i długa. Ponadto trzeba przedłożyć specjalny regulamin określający zasady organizowania w kasynie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach (art. 6 ust. 1 i 4 ustawy o grach hazardowych).

Koncesja jest udzielana na 6 lat (art. 49 ust. 1). Projekt regulaminu jest przesyłany do zaakceptowania przez Ministerstwo Finansów, a każdorazowa jego zmiana także musi być zatwierdzona (jak wskazuje art. 60 ust. 1 i 2). Kasyno w Polsce może być prowadzone jedynie przez spółki akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), jak wskazuje art. 6 ust. 5 i 7a ust. 1. Kapitał takiej spółki musi wynosić co najmniej 4 miliony złotych.

Wymogi dotyczące kasyn naziemnych

Nowelizacja z 1 kwietnia 2017 roku nałożyła dodatkowy obowiązek na właścicieli kasyn naziemnych. Muszą oni zainstalować: „audiowizyjny system kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego” (art. 15b ust. 1). Wszystkie automaty powinny działać w ramach jednego systemu ze skumulowanymi wygranymi, który będzie zabezpieczony przed ingerencją z zewnątrz.

Legalne kasyna naziemne w Polsce

Jeśli chodzi o kasyna naziemne w Polsce, to regulacje prawne określają, gdzie mogą być rozmieszczone, tak by nie było ich za dużego nagromadzania. W miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców może być tylko jedno kasyno, przy czym na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczba dozwolonych kasyn wzrasta o 1. W jednym województwie na każde pełne 650 tys. mieszkańców nie może być więcej kasyn niż jedno. Obecnie w Polsce funkcjonuje 43 licencjonowanych kasyn stacjonarnych. Ponadto można organizować gry hazardowe na polskich pełnomorskich promach i statkach pasażerskich. Grę można tam rozpocząć 30 minut od wypłynięcia z portu (art. 15 ust. 1 i 4).

Legalne kasyna internetowe w Polsce

Kasyn stacjonarnych trochę w Polsce jest, gorzej z legalnymi kasynami online. W myśl ustawy o grach losowych, art. 5 ust. 1b, organizowanie kasyna internetowego jest objęte monopolem Państwa. Takie gry może organizować jedynie Totalizator Sportowy jako spółka Skarbu Państwa. Totalizator prowadzi kasyno online Total Casino, jedyne legalne kasyno internetowe w Polsce. Za granicą sytuacja wygląda inaczej i można grać w licznych kasynach online – na stronie kasynainternetowe23.net znajdują się recenzje wielu z nich. W tych kasynach mogą jednak grać tylko Polacy mieszkający za granicą. W Polsce, z komputera czy smartfonu z polskim IP nie jest legalne granie w innych kasynach niż Total Casino.

Oceń