Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Przeczytaj jeśli zamierzasz podpisać umowę pożyczki online

Przeczytaj jeśli zamierzasz podpisać umowę pożyczki online

Pożyczki online charakteryzują się prostotą wnioskowania i szybką decyzją pożyczkodawcy. Przy sprzyjających warunkach, można pieniądze otrzymać w tym samym dniu, w którym wysłano wniosek o przyznanie zobowiązania. Aby otrzymać pożyczkę bezdepozytu należy jednak zaakceptować warunki umowy. Niezwykle ważne jest aby przed jej akceptacją zapoznać się z warunkami udzielanego zobowiązania. Sprawdźmy jak powinna wyglądać umowa oraz co zrobić kiedy jej treść wydaje się podejrzana lub niezrozumiała.

Weryfikacja instytucji pożyczkowej

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie pożyczki, należy bezwzględnie sprawdzić czy dana instytucja pożyczkowa działa w pełni legalnie i podlega nadzorowi odpowiednich organów.

Zgodnie z prawem wszyscy pożyczkodawcy udzielający kredytów konsumenckich, muszą prowadzić swoją firmę w formie spółki. W związku z tym instytucja musi posiadać numer KRS. Jest to najlepszy i najłatwiejszy sposób na weryfikację instytucji. Przy Komisji Nadzoru Finansowego działa Rejestr Instytucji Pożyczkowych, wpisując numer KRS można szybko sprawdzić czy pożyczkodawca się w nim znajduje.

W związku z tym, że sektor pożyczek pozabankowych jest teraz skutecznie nadzorowany, wszelkie podejrzenia o nadużycia, uchylenia od obowiązków itd. można składać pod adresem KNF czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ prawo przeważnie stoi po stronie konsumenta.

Należy wiedzieć, że korzystanie z usług wszelkich innych pożyczkodawców, którzy działają w szarej strefie, podejmujemy na własne ryzyko. Choć niezgodne z prawem zapisy umów o prywatne pożyczki nie wiążą żadnego konsumenta, to nie każdy przecież wie co jest zgodne z prawem, a co nie.

Sektor pozabankowy jest monitorowany, a treść umów pożyczkowych jest poddawana analizom. Są one dostępne na stronach internetowych pożyczkodawców i niejednokrotnie ich konstrukcje i zapisy są sprawdzane.

Jasne i przejrzyste zasady zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim

Pożyczkodawcy zobligowani są do informowania swoich klientów w najprostszy sposób o tym, ile  pieniędzy należy zwrócić i w jakim terminie. Żaden drobny druczek nie wchodzi w grę.

Obowiązkiem instytucji pożyczkowej jest informowanie swoich klientów, jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki, ile wynosi RRSO dla przykładowej pożyczki oraz dla tej, o którą wnioskują. W umowie więc musi zostać zawarta informacja dot. terminu spłaty i kwoty całkowitej, która uzależniona jest od długości spłaty oraz wysokości pożyczki (w tym prowizja, odsetki oraz reszta opłat, jeśli takowe istnieją).

Jeżeli pożyczka ma być spłacana w ratach, konsument musi wiedzieć kiedy jest termin płatności kolejnych rat i czy są to miesięczne czy tygodniowe raty.

Każda umowa na początku zawiera postanowienia ogólne. Jest to swego rodzaju słowniczek terminów, które w umowie będą się przewijać. Aby wszystko było jasne, należy wyjaśnić sobie co oznacza konkretna nomenklatura i co należy rozumieć na przykład przez prowizję, przedłużenie okresu spłaty czy RRSO.

Reszta umowy jest przeważnie poświęcona warunkom tejże umowy, kosztom, zasadom obowiązującym klienta i instytucję pożyczkową. Zawarte powinny być również informacje dotyczące następstw opóźnień lub zaniechania spłat pożyczki, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy oraz reklamacji i rezygnacji z pożyczki.

Dobrą praktyką jest dołączanie do umowy o pożyczkę formularz odstąpienia. Dzięki temu konsument może bez kłopotu dokonać odstąpienia i nie musi kontaktować się z instytucją pożyczkową aby prosić o szczegóły swojej rezygnacji. Firmy pożyczkowe nastawione na konsumenta oraz dbające o swój wizerunek dołączają taki formularz lub udostępniają go na swojej stronie internetowej.

Nie rozumiem treści umowy o pożyczkę – gdzie się zgłosić?

Na wszelkie pytania dotyczące umowy pożyczki oraz tabeli opłat czy regulaminu, powinien odpowiedzieć pożyczkodawca. Można wykonać telefon na infolinię czy napisać mail.

Nie zawsze jednak konsument może mieć zaufanie do pożyczkodawcy i wolałby aby ktoś obiektywnie zinterpretował taką umowę i odpowiedział na wszystkie pytania. W takim wypadku można skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich.

Ponadto można skontaktować się również z Federacją Konsumentów oraz z Rzecznikiem Konsumentów. Wszystkie powyższe instytucje działają na rzecz konsumentów i ich celem jest obrona konsumenckich praw.

Infolinię konsumencką bezpłatną prowadzi również Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Pamiętajmy – wszelkie wątpliwości muszą zostać rozwiane jeszcze przed podpisaniem umowy!

5/5 – (2 głosów)