Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Pomoc prawna po zatrzymaniu prawa jazdy – co warto wiedzieć?
mężczyzna kierujący ciężarówką

Pomoc prawna po zatrzymaniu prawa jazdy – co warto wiedzieć?

Po zatrzymaniu prawa jazdy wielu kierowców zastanawia się, czy można w jakiś sposób odwołać się od tej decyzji. Za co można stracić prawo jazdy na 3 miesiące i na jaką pomoc prawną możemy liczyć?

Prawo jazdy może zostać zatrzymane z różnych przyczyn. Często jest to spowodowane nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowców, którzy prowadzą auto pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jednak prawo jazdy można stracić również po przekroczeniu prędkości lub przewożeniu zbyt dużej liczby osób w pojeździe. Co nam grozi w takiej sytuacji?

Za co może zostać zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące?

Co roku wielu kierowców traci prawo jazdy z różnych przyczyn. Wraz z zaostrzeniem przepisów drogowych w 2022 roku wprowadzono surowsze kary za łamanie przepisów. Oznacza to wyższe mandaty i więcej punktów karnych, łatwiej też można stracić prawo jazdy. Policja może zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące za:

  • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • przewożenie większej ilości osób niż podana w dowodzie rejestracyjnym – o minimum 3 osoby za dużo.

Jako że obecnie nie ma konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy, policja zatrzymuje dokument elektronicznie za pokwitowaniem, które uprawnia do kierowania pojazdem przez 24 godziny. W terminie 7 dni od momentu zatrzymania prawa jazdy policja przekazuje właściwemu staroście informację o jego zatrzymaniu. Starosta wydaje wtedy decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Jeśli kierowca nadal będzie poruszał się po drogach i zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, wtedy starosta przedłuży okres zatrzymania prawa jazdy do 6 miesięcy. Jeśli jednak kierowca nadal będzie poruszał się autem, starosta cofnie mu uprawnienia do kierowania pojazdem.

Pomoc prawna po zatrzymaniu prawa jazdy – na co możemy liczyć?

Kierowcy, którym z różnych przyczyn zostało zatrzymane prawo jazdy, mogą skorzystać z pomocy prawnej. W wielu przypadkach można bowiem skrócić okres zatrzymania prawa jazdy, czy uzyskać warunkowe umorzenie postępowania. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://legalnajazda.pl. Nie zawsze potrafimy sami poradzić sobie z wniesieniem sprzeciwu od wyroku sądowego, czy sporządzeniem apelacji. Warto więc skorzystać z pomocy prawnej. 

Jedną z sytuacji, w której kierowcy chcieliby szybciej odzyskać prawo jazdy, jest jego utrata za jazdę po alkoholu. W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę po alkoholu można starać się o skrócenie zakazu, o ile spełnione zostaną pewne warunki. Musi minąć połowa okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Konieczna jest też pozytywna prognoza kryminologiczna, która wskaże, że prowadzenie przez skazanego kierowcę samochodu nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji. W takiej sytuacji sąd może orzec, że przez resztę okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, skazany będzie kierował tylko pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową.

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące – co trzeba wiedzieć?

Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące wiąże się z pewnymi niedogodnościami, szczególnie w sytuacji, gdy kierowca potrzebuje samochodu do wykonywania pracy. Istotne jest więc, aby dokładnie ustalić stan sprawy, a tym samym ocenić szanse na szybki zwrot prawa jazdy. Trzeba więc określić, czy zatrzymanie dokumentu przez policję było zasadne. Od wydanej przez Starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Należy wtedy podważyć zasadność jej wydania, np. wtedy, gdy uważamy, że przekroczenie prędkości nastąpiło w terenie niezabudowanym. Warto więc skorzystać z pomocy prawnej, aby uzyskać pomoc po zatrzymaniu prawa jazdy.

5/5 – (1 głosów)