Together Magazyn » Aktualności » Pomoc ma moc – Castorama wspiera Polski Czerwony Krzyż

Pomoc ma moc – Castorama wspiera Polski Czerwony Krzyż

W najbliższą sobotę, we wszystkich sklepach Castorama w Polsce rozpocznie się zbiórka pieniędzy dla Grup Ratownictwa PCK. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego, by pomagać poszkodowanym w katastrofach naturalnych.

Międzynarodowa Grupa Kingfisher, której członkiem jest Castorama Polska podpisała porozumienie ze stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża w Wielkiej Brytanii, Polsce i Francji. W ramach nawiązanej współpracy podejmą oni wspólne działania na rzecz wsparcia grup ratownictwa i zapobiegania skutkom klęsk i katastrof. Pierwszą akcją organizowaną w naszym kraju przez Castorama Polska oraz Polski Czerwony Krzyż pod hasłem „Pomoc ma moc” będzie zbiórka pieniędzy, która odbędzie się w dniach od 3 do 11 grudnia. W tym czasie we wszystkich sklepach sieci, przy kasach, zostaną wystawione specjalne, czerwone puszki ze znakiem czerwonego krzyża, do których klienci oraz pracownicy będą mogli wrzucać datki.

Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla Grup Ratownictwa PCK w całym kraju. Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Celem Grup Ratownictwa PCK jest współpraca z państwowymi systemami ratowniczymi – Państwową Strażą Pożarną i Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego – w sytuacjach, w których te służby ratownicze potrzebują wsparcia.

Na co dzień najczęściej wyjeżdżamy szukać zaginionych w terenie otwartym – są to akcje pojedynczych Grup. Na powódź, opady śniegu, będące zagrożeniem dla ludzi, czy osuwiska odpowiadamy ze zwielokrotnioną siłą. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt medyczny, środki łączności oraz zaplecze logistyczne. Staramy się łączyć ogromną motywację ludzi do pomocy innym oraz nowoczesną technologię. Powodzenie działań ratowniczych zależy w dużej mierze od dostępności wykwalifikowanych zasobów osobowych oraz narzędzi technicznych. Przygotowujemy się do działań na każdą skalę – od lokalnych podtopień, po powódź podobną do tej z 2010 czy też 1997 r. Prowadzimy bezpośrednie działania w terenie. Edukujemy społeczeństwo. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych zapewniamy oświetlone i ogrzewane miejsca dla ewakuowanych lub miejsce odpoczynku dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych. Pracujemy w każdych warunkach – bez względu na porę dnia, porę roku, warunki atmosferyczne. Jesteśmy zawsze gotowi do wyjazdu – mówi Rafał Sakowski – koordynator ds. ratownictwa w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Castorama Polska, lider polskiego sektora w branży DIY/Home improvement, wyznacza standardy w dziedzinie odpowiedzialności społecznej na naszym rynku. Spółka od wielu lat angażuje się w działania mające na celu ochronę środowiska czy poprawę jakości życia społeczności lokalnych m.in. dzięki rewitalizacji wybranych przestrzeni publicznych czy edukowanie w dziedzinie umiejętności DIY, majsterkowania oraz ekologicznych działań i rozwiązań.

pck_castorama_plakat

Informacje o spółce Castorama:

Castorama Polska Sp. z o.o. istnieje w Polsce od 1994 roku i jest liderem w kategorii home improvement (ulepszania warunków mieszkaniowych) w naszym kraju. Obecnie spółka posiada w Polsce 75 sklepy (w tym 72 sklepy Castorama i 3 sklepy Brico Depot) o łącznej powierzchni handlowej ok. 554 tys. m2 i zatrudnia ok. 10 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1200 sklepów w 10 krajach Europy. W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę www.castorama.pl oraz www.kingfisher.com.

Informacje o Polskim Czerwonym Krzyżu:

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza organizacja humanitarna w Polsce, w 2019 roku będzie obchodzić 100 – lecie. Misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Organizacja jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który kieruje się w swoich działaniach 7 podstawowymi zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością i powszechnością.

Oceń