Rodzicielstwo, poza ogromem miłości i radości, to również ogromne wydatki. Wsparcie ze strony państwa przyjmuje różne formy i wiąże się z wieloma obostrzeniami, w których łatwo się pogubić. W bieżącym numerze zajmiemy się opisem programu 500+.

Program 500+ to rządowe świadczenie finansowe dla rodziców, którzy posiadają dziecko lub kilkoro dzieci. Przyznanie dotacji na pierwsze dziecko jest obostrzone kilkoma warunkami.

Kwota pomocy: 500 zł za każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Beneficjenci: jedna z osób – matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny.

Kryterium dochodowe: świadczenie przysługuje na każde dziecko, jednak w przypadku pierwszego jest ograniczenie dochodowe w wysokości 800 zł na jednego członka rodziny (1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym). W przypadku drugiego i następnego dziecka świadczenie nie są obarczone kryterium dochodowym.

Czas na złożenie wniosku: pierwszy wniosek można złożyć w dowolnym czasie, ale im szybciej, tym lepiej, by prędzej otrzymać 500+. Następne wnioski trzeba składać co roku w okresie od 1 sierpnia do 31 października.

Czas oczekiwania na decyzję: urzędy mają trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Miejsce składania dokumentów: wniosek o wydanie decyzji 500+ składać należy w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Można go złożyć osobiście lub korespondencyjnie wraz innymi wymaganymi dokumentami.

Dokumenty, które trzeba złożyć, by ubiegać się o 500+:

  • wypełniony wniosek;

  • jeśli wniosek składany jest przez rolnika na pierwsze dziecko, należy złożyć oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  • gdy osoba otrzymuje np. alimenty, stypendium szkolne lub socjalne, należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

  • jeśli osoba podlega przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, należy złożyć oświadczenie o dochodach;

  • jeżeli osoba jest rodzicem adoptowanego dziecka – dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka;

  • jeśli osoba jest po rozwodzie albo separacji – prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji;

  • w przypadku gdy osoba jest opiekunem prawnym dziecka – orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

  • jeśli osoba jest cudzoziemcem – karta pobytu;

  • gdy osoba jest cudzoziemcem i nie jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii – zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji.

Tekst: Marika Kłuskiewicz

Podobne

O Autorze

Marika Kłuskiewicz

Z wykształcenia psycholożka i trenerka biznesu, z zawodu – menedżerka firmy Karczewski Doradztwo Personalne, w której odpowiada za projekty rekrutacyjne, szkoleniowe, doradcze i strategiczne. W ciągu ostatnich kilku lat miała przyjemność współpracować i doradzać topowym firmom na polskim rynku. Z powołania członkini zarządu Fundacji Młode Mamy, której celem jest wspieranie młodych i samotnych mam. Z pasji podróżniczka z namiotem na plecach i aparatem w ręku.

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany