Together Magazyn » Aktualności » Polski Bon Turystyczny prawie gotowy

Polski Bon Turystyczny prawie gotowy

Polski Bon Turystyczny to wsparcie dla polskich rodzin i branży turystycznej w trudnej sytuacji wywołanej epidemią Covid-19. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zadanie utworzenia, dostosowania i utrzymania niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Bon turystyczny będzie przyznawany na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500+”. Na każde z dzieci można otrzymać jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieciom z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w takiej samej kwocie, czyli łącznie otrzymają 1000 zł.

Posługując się bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do 31 marca 2022 r. Trzeba pamiętać, że bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Prawo do bonu będzie ustalać Polska Organizacja Turystyczna (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu zarówno beneficjentów jak i podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można będzie płacić bonem zostanie opublikowana na stronie internetowej POT.

Aby otrzymać bon, nie trzeba składać żadnych wniosków. Jego obsługa będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Oznacza to, że aby skorzystać z bonu, należy posiadać tam profil.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych oraz zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają również dostęp do swoich rozliczeń.

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę trzeba będzie pokazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

ZUS zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

AUTOR: Krzysztof Cieszyński
Rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z wykształcenia prawnik, od czternastu lat związany z ZUS, a prywatnie tata trzyletniego Konstantego. Radzi, z czego warto skorzystać, oraz informuje, jakie prawa przysługują ubezpieczonym w ZUS.

Oceń