Together Magazyn » Aktualności » Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017

Oferta gdańskich szkół na ferie zimowe 2017

Nazwa placówki dzielnica telefon Rodzaj zajęć Termin
Szkoła Podstawowa nr 4 Śródmieście 58 301 54 31 zaj. sportowe, kulturalno-turystyczne, komputerowe, plastyczno-techniczne 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 11 Stogi 58 307 30 61 zaj. sportowe, gry i zabawy integracyjne, zaj. muzyczno-taneczne, czytelnicze, plastyczne, wycieczki i wyjścia terenowe 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 12 Ujeścisko-Łostowice 58 785 01 00 sportowe, wyjścia, warsztaty z szycia, zajęcia ekologiczne, warsztaty z pierwszej pomocy, plastyczne, wokalne, rekreacyjno-sportowe 23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 17 Wrzeszcz Górny 58 341 09 20

zaj. rekreacyjno-sportowe (sportowe, taneczno-ruchowe, fotograficzne, krajoznawcze, artystyczne, kółko informatyczne)

23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 21 Śródmieście 58 302 08 51

zaj. taneczne, komputerowe, plastyczne, sportowe, wyjścia i wycieczki

23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 39 Wrzeszcz Górny 58 341 19 60 rekreacyjno-sportowe (świetlicowe, interaktywne, sportowe) 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 44 Przymorze Wielkie 58 553 04 71 muzyczno-taneczne, Lego, kuchcikowo, sportowe, kreatywnego myślenia, komputerowe, plastyczne, recykling, gry i zabawy, wyjścia 16.01 – 20.01.2017 i 23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 49 Wrzeszcz Dolny 58 341 37 33

zaj. sportowe, plastyczne, warsztaty tematyczne, wyjścia

23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 55 Nowy Port 58 343 17 54 zaj. rozbudzające zainteresowania, rekreacyjno-sportowe, warsztaty artystyczne, wyjścia kulturalne 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 57 Śródmieście 58 301 34 96 zaj. rekreacyjno-sportowe, integracyjno-wychowawcze, edukacyjne 23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 61 Przeróbka 58 307 38 23 zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczno- taneczne, techniczne, ogólnorozwojowe, wycieczki, zaj. z dramy 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 62 Krakowiec-Górki Zachodnie 58 307 31 23 Ferie Zimowe Zdrowo, kolorowo i sportowo 23.01 – 27.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 65 Śródmieście 58 301 45 46 zajęcia we współpracy z CSW Łaźnia „Szycie z wyobraźnią”, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia do Muzeum Narodowego, Galerii Miejskiej, ECS itp. 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 69 Młyniska 58 343 05 02 zaj. opiekuńczo-wychowawcze, sportowo-kulturalno-plastyczne 16.01 – 20.01.2017
Szkoła Podstawowa nr 81 Osowa 58 552 70 31 „Ferie malucha”-kl.0, „Przygoda blsko domu” kl. I-III, „Szalone ferie (basen) kl.II-VI, „Ferie na sportowo”-klIV-VI, „W zdrowym ciele zdrowy duch”-kl. I-III, „Ferie z angielskim”-kl. IV-VI,”Ferie naukowo-techniczne”-kl. IV-VI 16.01 – 20.01.2017

23.01 – 27.01.2017

Szkoła Podstawowa nr 82 Matarnia 58 349 56 69 Szkolna Kuźnia Talentów: plastyczne, muzyczne, sportowe, ekologiczne, drama, taneczno-rytmiczne, wyjścia tematyczne 16.01 – 20.01.2017
ZKPiP Nr 1 Wyspa Sobieszewska 58 308 07 46 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, komputerowe, wyjścia do kina, do muzeum, zabawy na świeżym powietrzu 16.01 – 20.01.2017
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Przymorze Wielkie 58 553 20 21 „Nieziemska Akcja Zimowa”, „Pracuj wyobraźnią”, „Podróże z małym Księciem”, „Hiszpański z humorem”, „Pracuj wyobraźnią”, zajęcia sportowe: siatkówka, pływanie, „Przyroda tu i tam”, „Teatr na wesoło”, „Ferie zimowe z historią w tle” 16.01 – 20.01.2017

ZKPiG Nr 2 SP Nr 85

Jasień 58 322 15 25 zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, prozdrowotne, kulinarne, taneczne 16.01 – 20.01.2017
ZKPiG Nr 5 Orunia-Św. Wojciech-Lipce 58 309 44 21 zajęcia sportowe, turystyczne, basenowe, plastyczno-techniczne, muzealne, teatralno-dramowe, filmowe, edukacyjne 16.01 – 20.01.2017
ZKPiG Nr 7 Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 58 556-29-00 zajęcia świetlicowe opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia tenisa stołowego, zajęcia informatyczne 16.01 – 20.01.2017
ZKPiG Nr 12 Zaspa – Rozstaje 58 346 96 48 zajęcia rekreacyjno-sportowe, dramowe, plastyczne 23.01 – 27.01.2017
ZKPiG Nr 13 Zaspa- Młyniec 58 556 66 85 zajęcia ogólnorozwojowe (plastyczne, muzyczne, gry), gry i zabawy ruchowe 23.01 – 27.01.2017
ZKPiG Nr 17 Oliwa 58 552 34 14 rekreacyjno-poznawcze, plastyczno-techniczne, umuzykalniające, sportowe, spotkania ze sztuką 16.01 – 20.01.2017
ZKPiG Nr 25 Wyspa Sobieszewska 58 308 05 57 zajęcia sportowe, plastyczne, integracyjne, kreatywne, naukowe 23.01 – 27.01.2017
ZKPiG Nr 26 SP Nr 70 VII Dwór 58 556 00 14 rekreacyjno-sportowe, wycieczki, zajęcia świetlicowe 16.01 – 20.01.2017
ZSO Nr 8 Zaspa – Rozstaje 58 346 94 32 „Robinsonowie z Zaspy” zajęcia sportowe, kulturalne, turystyczne, z zakresu aktywności artystycznej 16.01 – 20.01.2017
SOSW nr 2 Nowy Port 58 343 03 21

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rekreacyjne, sportowe, poznawcze

16.01 – 20.01.2017 i 23.01 – 27.01.2017
Oceń