Together Magazyn » Aktualności » O słowach dziecka słów kilka
rozwój dziecka

O słowach dziecka słów kilka

Kiedy pojawia się dziecko, każdy rodzic czeka na pierwsze słowa maluszka. Tata liczy na magiczne słowo „tata”, mama oczywiście na „mama”. Jednak poza mocnym kibicowaniem wymarzonym słowom, warto znać poszczególne etapy rozwoju mowy dziecka i czas, w jakim się one pojawiają.

Etapy rozwoju mowy dziecka

Między 2 miesiącem życia a 3miesiącem życia dziecko zaczyna wydawać dźwięki, które określamy głużeniem. Są to dźwięki gardłowe, tylnojęzykowe, takie jak „agu”, „kli”, „tli”, „bwe”, a także wibrujące dźwięki przypominające „r”. Dźwięki tego typu mają charakter przypadkowy i nie służą dziecku w komunikacji. Głużenie jest bezwarunkowe i towarzyszy wszystkim dzieciom, także tym z uszkodzonym aparatem słuchowym.

Między 5 m.ż. a 7m.ż. głużenie szybko zanika i pojawia się następny etap, którym jest gaworzenie. Dziecko nadal wydaje nicnieznaczące dźwięki, z tą różnicą, że teraz naśladuje dźwięki usłyszane w otoczeniu. Wymowa polega na łączeniu samogłosek ze spółgłoskami. Najczęściej dziecko zaczyna wymawiać: „ma”, „ba”, „ta”, „ka”.

Od 12 m.ż. roczne dziecko wypowiada 4-5 słów. Od tego momentu następuje intensywny rozwój mowy. Dziecko poszerza zasób słów.

Od 18m.ż. dziecko wypowiada już średnio 30-50 słów. Rozumienie mowy jest na wyższym poziomie, dlatego też komunikacja z półtorarocznym dzieckiem staje się dla nas łatwiejsza.

Od 24 m.ż., czyli już 2-letnie dziecko wypowiada od 200 do 300 słów. Na tym etapie dziecko łączy słowa w proste, dwu-, trzy-wyrazowe zdania, na przykład „mama daj”.

Od 36 m.ż. dziecko zaczyna tworzyć zdania bardziej skomplikowane. Wypowiada od 800 do 1000 słów. Brzmienie wielu znaków może jeszcze nie być prawidłowe, jednak nie powinno to stanowić niepokoju dla rodziców. W tym wieku usłyszeć możemy na przykład „szeszonka” (kieszonka), „dyda” (woda), „kankan” (banan).

Od 4,5 roku następuje etap „pytomani”. Dziecko w tym wieku dziennie zadaje około 45 pytań. Potrafi też już spójnie opowiedzieć o przeszłości, na przykład, o czym była bajka.

Częste rozmowy z dzieckiem, czytanie bajek dostosowanych do wieku dziecka oraz ich opowiadanie rozwijają procesy myślenia, oraz uczą prawidłowych zasad gramatyki. Dlatego też, gdy tylko smyk zacznie interesować się książeczkami, warto ich wybór dostosować do jego wieku i codziennie je czytać. Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem rozwijającym mowę jest motoryka mała, o którą również należy zadbać.

3/5 – (2 głosów)