Together Magazyn » Aktualności » Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES – miejsce zadowolonych uczniów

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES – miejsce zadowolonych uczniów

Jaka powinna być nowoczesna szkoła XXI wieku? To pytanie można postawić zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom. Można przyjąć, że jej wyróżnikiem jest fakt, iż uczniowie chętnie do niej wracają, czując się w szkole jak w domu. Nowoczesna szkoła musi być otwarta na uczniów – wspierać ich aspiracje, umacniać w dążeniach, traktować po partnersku…

Przykład Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES wskazuje, że szkoła nie musi być schematyczną placówką edukacyjną, sztywno podążającą za wytycznymi MEN i traktującą przedmiotowo uczniów. Uczeń jest przecież najważniejszym ogniwem w systemie edukacji i należy uczynić wszystko, aby działać dla jego dobra. Jednym z głównych celów Szkoły SOKRATES jest dbanie o wszechstronny rozwój i uwrażliwianie podopiecznych. Aby osiągnąć takie założenie, każdego ucznia należy traktować podmiotowo, z należytym szacunkiem i uwagą.

W Szkole SOKRATES już w ramach czesnego dzieci mogą korzystać z nauki języków obcych: francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Już od klasy „0” jest prowadzona nauka języka angielskiego, który obecnie jest międzynarodowym językiem na całym świecie. Obycie językowe od najwcześniejszych klas nie tylko zwiększa możliwości rozwoju, ale pogłębia inteligencję lingwistyczną dziecka. Dodatkowo są dostępne koła zainteresowań: plastyczne, informatyczne, szachowe, dziennikarskie. Spośród dodatkowych zajęć pozalekcyjnych można wymienić zespół wokalny Klub Sokratesa, Odyseja Umysłu, Matematyczne Łamanie Głowy, Humanistyczna Superliga, ORTOgratka. Na chętnych czekają szycie i gotowanie czy robotyka.

W Szkole SOKRATES znaczącą rolę odgrywa aktywność fizyczna. Jak wiadomo, jest ona bardzo ważnym etapem rozwoju każdego dziecka. Nie tylko przyczynia się do propagowania zdrowego trybu życia, ale uczy również pokory i szacunku dla przeciwnika, kształtując postawy fair play. Nowoczesna i bezpieczna hala sportowa umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu dyscyplin indywidualnych, jak i gier zespołowych. W ramach zajęć dodatkowych prowadzone są treningu Aikido i piłki nożnej.

Wiadomo, że nie ma szkół idealnych. Niemniej można znaleźć takie placówki oświatowe, w których dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc kadry pedagogicznej, rozwijać swoje pasje i z radością witać kolejny dzień w szkolnej ławce. Taka właśnie jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES

ul. Zakopiańska 37a, 80-142 Gdańsk

tel. 58 320 13 00

e-mail: gdansk@szkolasokrates.pl

www.szkolasokrates.pl

 

 

Oceń