Together Magazyn » Aktualności » Jak najlepiej rozliczać się z podatku dochodowego – z małżonkiem czy samodzielnie?

Jak najlepiej rozliczać się z podatku dochodowego – z małżonkiem czy samodzielnie?

Wspólne rozliczenie małżonków polega na wypełnieniu jednego, wspólnego formularza podatkowego, w którym najpierw sumuje się dochody obojga małżonków, następnie oblicza się podatek od połowy tej sumy, a do urzędu skarbowego odprowadza się dwukrotność tak naliczonego podatku. Zatem komu opłaca się wspólne rozliczenie razem z małżonkiem, a dla kogo korzystniejsze będzie samodzielne rozliczenie?

Ile można zaoszczędzić?

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi w ciągu całego roku istniała wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego. Skorzystanie z preferencyjnej metody rozliczenia deklaracji rocznej PIT poprzez wspólne opodatkowanie dochodów obojga małżonków umożliwia zaoszczędzenie na podatku dochodowym nieco ponad 12 500 zł w ciągu roku.

Możliwości obniżenia stawki podatku dochodowego

Małżeński PIT może być optymalny dla osób osiągających mocno zróżnicowane dochody. Przykładowo, gdy jeden ze współmałżonków uzyskuje wysokie wynagrodzenie, które przekracza próg podatkowy 85 528 zł i ponad tę kwotę zobowiązany jest płacić 32% podatku dochodowego, a drugi współmałżonek nie pracuje wcale albo osiąga bardzo niskie dochody i nie może skorzystać z ulg, odliczeń ani kwoty wolnej od podatku, to w takiej sytuacji wspólne rozliczenie z fiskusem prowadzić będzie do obniżenia stawki podatku PIT z 32% do 18% (będzie to możliwe w przypadku, gdy po zsumowaniu dochodów obojga małżonków i podzieleniu ich na pół, dochód przypadający na jedną osobę nie przekroczy progu podatkowego 85 528 zł). Dodatkowo małżonek osiągający niższy dochód będzie uprawniony do rozliczenia kwoty wolnej od podatku lub skorzystanie z ulg np. na dziecko (ponieważ wzrośnie dochód przypadający na tego małżonka).

Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli zsumowane dochody małżonków będą większe niż 85 528 zł, wówczas podatek wyniesie tyle samo, co przy złożeniu oddzielnych deklaracji podatkowych, a zatem będzie to neutralne podatkowo, jednakże w takiej sytuacji niewątpliwą korzyścią wspólnego rozliczenia będzie mniejsza liczba formalności do załatwienia, gdyż składa się jedną deklarację, zamiast dwóch.

Co z działalnością gospodarczą?

Trzeba pamiętać jednak o tym, że prawo do preferencyjnego rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem nie przysługuje między innymi wówczas, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z podatku liniowego 19%. W powyższym przypadku, jeżeli małżonkowie zamierzają rozliczyć się razem, małżonek prowadzący działalność powinien zrezygnować z dotychczasowego sposobu opodatkowania w terminie do 20 stycznia każdego roku, co spowoduje przejście z 19% liniowej stawki na zasady ogólne (według skali 18% i 32%).

Należy również pamiętać, że jeżeli małżonkowie złożą wspólne zeznanie, to po upływie terminu do jego złożenia (30 kwietnia każdego roku), nie będą mogli zrezygnować ze wspólnego opodatkowania w tym danym okresie rozliczeniowym.

Oceń