Together Magazyn » Aktualności » Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przywraca blask Ratuszowi i Dworowi Artusa

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska przywraca blask Ratuszowi i Dworowi Artusa

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska rozpoczyna realizację projektuPrzywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku – rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wczoraj Gdańskie Muzeum podpisało umowę na remont tzw. Komory Palowej, gdzie do końca 2014 roku mieściła się Restauracja Palowa. Prace modernizacyjne mają potrwać do połowy listopada 2017 r. W połowie 2017 r. ruszą prace w Dworze Artusa. Wartość projektu to 6 409 362,04 zł. Wkład własny na te działania udało się pozyskać dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Projekt obejmuje dwa najbardziej reprezentacyjne oddziały naszego Muzeum, a także ich przedproża. Pomimo zaplanowanych, intensywnych prac bez przeszkód będzie można zwiedzić Ratusz natomiast Dwór Artusa w drugiej części ć sezonu turystycznego trzeba będzie czasowo wyłączyć ze zwiedzania. Realizacja projektu przyniesie trochę niedogodności dla zwiedzających w tym roku, ale ostatecznie pozwoli przywrócić dawny blask tym niezwykle cennym budowlom.” – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor MHMG.

W Ratuszu Głównego Miasta Gdańska powstanie „Galeria Palowa”. Projekt aranżacyjny zakłada powstanie nowoczesnej sali wystaw czasowych, kasy i sklepu muzealnego Jedną z atrakcji będą odkryte w 2016 r. pozostałości fresku ukrzyżowanego Chrystusa z pocz. XV w.. Wybudowane zostaną także toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie wyremontowane przedproże. Podobne zmiany czeka Dwór Artusa.

W drugiej połowie bieżącego roku czeka nas remont Sieni Starego Domu Ławy, przez które prowadzi obecnie wejście do Dworu Artusa. Polegać on będzie przede wszystkim na poprawieniu funkcjonalności tego miejsca jako punktu recepcyjnego dla Wielkiej Hali Dworu Artusa. Planowana jest także całkowita wymiana systemów klimatyzacji i ogrzewania Widoczne zmiany obejmą tyły zabytkowego budynku od strony ulicy Chlebnickiej, gdzie zostanie wyremontowany dziedziniec . Wraz z Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną przewidujemy odtworzenie w najbliższych miesiącach wodnego zdroju, który znajdował się wcześniej w tym miejscu.” – informuje Ossowski.

Sam projekt rewitalizacyjny to nie wszystko. Muzeum ma szersze plany względem Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Po zakończeniu projektu dotychczasowe pomieszczenie kasowe zostanie zaaranżowane na kawiarenkę muzealną, ze stolikami umiejscowionymi pod zadaszonym dziedzińcem Ratusza. Na rogu południowo-wschodnim zabytkowego budynku ponownie zawiśnie latarnia smolna. Na tyłach Ratusza od strony ulicy Piwnej planowana jest budowa windy. Otwarcie Galerii Palowa pozwoli także na rozpoczęcie prac zmierzających do uporządkowania i stworzenia nowej wystawy stałej w samym Ratuszu.

Czynimy starania, aby Ratusz Głównego Miasta Gdańska udostępnić w pełni osobom niepełnosprawnym. Zmodernizowane niedawno stare wejście przy dziedzińcu od strony ulicy Piwnej, co umożliwia wybudowanie obok windy. Na jej budowę chcemy pozyskać środki z PFRON, albo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niej osoby niepełnosprawne będą mogły poruszać się bez przeszkód po wszystkich piętrach Ratusza.” – mówi dyrektor MHMG.

Oceń