Together Magazyn » Aktualności » Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie

W dobie powszechnej cyfryzacji i zaawansowanych technologii ulubionymi „przyjaciółmi” milionów dzieci stały komputery, smartfony czy tablety. Młodzi ludzie wolą spędzać pasywnie czas przed monitorem niż zaangażować się w różne formy aktywności. Tym bardziej należy doceniać ofertę takich placówek, jak Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, zachęcając dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach.

Misją Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie jest zapewnienie kompleksowej opieki pozaszkolnej. Każdy uczestnik zajęć, w wieku już od 3 lat, znajdzie tutaj coś ciekawego dla siebie – w różnorodnych pracowniach i klubach. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury jest rozwijanie talentów młodych ludzi i inspirowanie ich do aktywności artystycznej. W placówce można kształcić uzdolnienia w zakresie sztuk plastycznych, muzyki, teatru czy tańca. Organizowane są różnorodne konkursy, przeglądy, turnieje czy imprezy okolicznościowe. W czasie zimowych ferii i wakacji dzieci mogą liczyć na uczestnictwo w warsztatach i wycieczkach. Zajęcia są organizowane w godzinach popołudniowych, od poniedziałku do piątku. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą odwiedzać placówkę również przed południem, co jest znaczącym ułatwienie dla pracujących rodziców.

Cele statutowe sopockiej placówki obejmują nie tylko umożliwianie rozwoju młodym ludziom, ale także zwalczanie nierówności społecznych, wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie patologiom. Dom kultury aktywnie współpracuje też z sopockimi szkołami, dzięki czemu wielu uczniów czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i całego regionu. To ważny aspekt inwestowania w rozwój młodych ludzi oraz uwrażliwiania ich na kulturę i sztukę, a także kształtowania poczucia piękna i własnej tożsamości.

Aby podkreślić różnorodność oferty sopockiego Młodzieżowego Domu Kultury, warto zaznaczyć, że działa tutaj aż 20 różnych pracowni tematycznych – językowe, muzyczne, plastyczne, taneczne, modelarskie, szachowe czy sportowe. Opiekę nad dziećmi sprawują doświadczeni wychowawcy, którzy doskonale rozumieją potrzeby młodych ludzi i potrafią odnaleźć z nimi porozumienie. Nic dziwnego, że dzieci chcą i lubią tutaj wracać. Nie tylko realizują swoje pasje i zagospodarowują wolny czas – mogą również liczyć na wsparcie, zrozumienie i przyjazną atmosferę.

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. Niepodległości 763, 81–838 Sopot

Tel.: 58 551 41 31

Faks: 58 551 43 78

e-mail: mdk@sopot.pl, mdk.imprezy@gmail.com

www.mdk.sopot.pl

Oceń