Together Magazyn » Aktualności » Mięsożerne rośliny z in vitro

Mięsożerne rośliny z in vitro

Od 2014 roku Laboratorium PPNT pracowało nad odtworzeniem gatunków roślin na zdegradowanym niegdyś obszarze torfowisk na terenie województwa pomorskiego. Dziś wiadomo, że wyhodowane w zaciszu gdyńskiego laboratorium torfowce i owadożerne rosiczki całkiem dobrze radzą sobie w warunkach naturalnych i wkrótce turyści, odwiedzający rezerwat na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, będą mogli podziwiać efekty pracy gdyńskich naukowców.

Poza walorami estetycznymi, przywrócenie zdewastowanej przez działalność człowieka roślinności spełnia ważną ekologiczną funkcję. Torfowiska zapobiegają suszom, pożarom i powodziom oraz przyczyniają się do oczyszczania wód. Ponadto, magazynują więcej dwutlenku węgla niż lasy, przez co wpływają pozytywnie na czystość powietrza, a tym samym na nasze zdrowie i samopoczucie.

Pierwszym krokiem na drodze do odbudowy zdegradowanych gatunków, było pozyskanie materiału w postaci fragmentów roślin z ich naturalnego środowiska, a następnie opracowanie wydajnej metody namnażania roślin w Laboratorium PPNT Gdynia. Osobniki, które pomyślnie przeszły etap hodowli in vitro, zostały wysadzone na poletka eksperymentalne, zlokalizowane na terenie torfowiska Czarne Bagno. Dziś wiadomo, że rosiczki zaaklimatyzowały się w warunkach naturalnych i wytwarzają nowe liście. Z kolei wysadzone w 2015 roku torfowce przetrwały okres zimy, znajdują się w dobrej kondycji i bez przeszkód, samodzielnie się rozmnażają. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, trwający dwa lata projekt, polegający na odtworzeniu wyniszczonej przed czterdziestu laty roślinności jeszcze w tym roku zakończy się sukcesem.

Historia projektu:

W latach 70- tych XX wieku torfowisko znajdujące się obecnie w granicach rezerwatu Czarne Bagno, na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, zostało odwodnione i rozpoczęto eksploatację torfu. Działania te doprowadziły do jego silnej degradacji. Na powierzchniach po wydobywaniu torfu, naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zdecydowali o odtworzeniu zdegradowanego ekosystemu. W projekt włączyło się Laboratorium, będącego częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, i dziś istnieje duża szansa, że przywrócenie zagrożonych gatunków na zdegradowanym obszarze, zakończy się sukcesem. Jednym z najważniejszych aspektów projektu, którego pełna nazwa brzmi: „Czynna ochrona gatunkowa roślin z rodzaju Drosera (rosiczki) oraz Sphagnum (torfowce) występujących na terenie województwa pomorskiego. Namnażanie torfowców w warunkach in vitro w celu reintrodukcji na zdegradowane torfowiska wysokie. Utrzymanie banku tkanek torfowca i baku nasion rosiczki z obszaru Pomorza” okazała się właśnie hodowla w warunkach laboratoryjnych. Dzięki zastosowaniu metody in vitro, możliwe było prowadzenie prac, niezależnie od warunków pogodowych i stosunkowo szybkie uzyskanie egzemplarzy roślin, które nadawały się do nasadzenia w naturalnym środowisku.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Termin jego zakończenia planowany jest na grudzień 2016 roku.

Więcej o projekcie: www.ppnt.pl/pl/projekty/rosiczki-iii

 

Oceń