Together Magazyn » Aktualności » Parkowa Firma z rakietą badawczą w Brukseli

Parkowa Firma z rakietą badawczą w Brukseli

Specjaliści z parkowej firmy SpaceForest zbudowali rakietę badawczą Candle-2, wyposażoną w sieć czujników bezprzewodowych. Prezentacja rakiety odbyła się w siedzibie Artemis w Brukseli.

Rakieta, to efekt Międzynarodowego projektu DEWI (Dependable Embeded Wireless Infrastructure) – domeny Aeronautics, którego celem jest zmniejszenie masy awioniki statków powietrznych, w tym także rakiet nośnych Europejskiej Agencji Kosmicznej poprzez eliminację okablowania. Prezentacja rakiety odbyła się z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Artemis,przedsiębiorstwa utworzonego w ramach europejskiej inicjatywy technologicznej w zakresie systemów wbudowanych i miało na celu podsumowanie drugiego roku projektu DEWI. Zaangażowanie gdyńskich specjalistów w tak innowacyjnym przedsięwzięciu i międzynarodowej skali, to spore wyróżnienie. Tym większe, że firma SpaceForest, której siedziba mieści się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym Gdynia, uczestniczy w projekcie, jako lider pakietu roboczego „Demonstrator”.

IMGP6775

Przedsięwzięcie realizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 58 partnerów z 11 krajów UE. Praca polskich konsorcjantów dofinansowane jest  przez Komisję Europejską z programu ARTEMIS oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu to ponad 45 mlneuro, przy czym budżet polskiego konsorcjum (WiComm – Wydział ETI Politechniki Gdańskiej, Vemco, SpaceForest i SiGarden) to 2,6 mln Euro.

Ważne informacje o ARTEMIS:
Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

  • Komisją Europejską
  • Państwami Członkowskimi
  • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.
Wspólne Przedsięwzięcie ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld euro programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z Unią Europejską. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyły się do JTI ARTEMIS.
Przemysł oraz organizacje badawcze uczestniczą w JTI poprzez ARTEMISia, które zostało powołane w styczniu 2006 roku przez firmy Philips, ST Microelectronica, Thales, Nokia, Daimler Chrysler na mocy prawa holenderskiego. ARTEMISia to stowarzyszenie reprezentujące społeczność badawczą oraz przemysł uniwersytety i instytuty badawcze.  Stowarzyszenie ARTEMISia jest otwarte na przedstawicieli przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz uniwersytetów. Członkowie ARTEMISia poprzez głosowanie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kształtowaniu polityki oraz mogą wpływać na rozwój agendy badawczej ARTEMIS. Zapewniają również dostęp do rozległej sieci kluczowych partnerów badawczych.

IMGP6738

 

Ważne informacje o ARTEMIS:
Wspólne Przedsięwzięcie (Joint Undertaking) jest publiczno-prywatnym partnerstwem zawartym pomiędzy:

  • Komisją Europejską
  • Państwami Członkowskimi
  • Stowarzyszeniem Przemysłowym ARTEMISIA działającym na zasadzie non-profit

Siedziba JU ARTEMIS mieści się w Brukseli.

ARTEMIS zarządza i koordynuje działania badawcze poprzez otwarte konkursy na projekty w ramach 10-letniego, wartego 2,5 mld euro, programu badań z zakresu wbudowanych systemów komputerowych. Program jest otwarty dla organizacji z państw członkowskich oraz stowarzyszonych z Unią Europejską. Wybrane projekty są współfinansowane przez Wspólne Przedsięwzięcie oraz kraje członkowskie, które przyłączyłysię do JTI ARTEMIS.
Przemysł oraz organizacje badawcze uczestniczą w JTI poprzez ARTEMISia, które zostało powołane w styczniu 2006 roku przez firmy Philips, ST Microelectronica, Thales, Nokia, Daimler Chrysler na mocy prawa holenderskiego. ARTEMISia to stowarzyszenie reprezentujące społeczność badawczą oraz przemysł uniwersytety i instytuty badawcze. Stowarzyszenie ARTEMISia jest otwarte na przedstawicieli przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji badawczych oraz uniwersytetów. Członkowie ARTEMISia poprzez głosowanie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kształtowaniu polityki oraz mogą wpływać na rozwój agendy badawczej ARTEMIS. Zapewniają również dostęp do rozległej sieci kluczowych partnerów badawczych.

ARTEMIS: http://www.artemis-ia.eu
ARTEMIS-IA: http://www.artemis-ia.eu/about_artemisia

demonstrator

SpaceForest Sp. z o.o. (SF)

powstała w 2010 roku w Gdyni. Firma zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi w różnych dziedzinach i mieści się w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym.

Jednym z profili działalności firmy jest tworzenie specjalizowanego oprogramowania do optymalizacji procesów przemysłowych z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji. Przykładem jest autorskie oprogramowanie do strojenia filtrów mikrofalowych FTS (ang. Filter Tuning Software). W branży kosmicznej filtry mikrofalowe znajdują zastosowanie przeważnie na pokładach satelitów telekomunikacyjnych. SF posiada również duże kompetencje w projektowaniu i prototypowaniu elektronicznych układów mikrofalowych. Trwają obecnie prace nad projektami R&D dla dużych europejskich partnerów z branży space-tech.

Na szczególną uwagę zasługuje udział SF w europejskim projekcie badawczym DEWI (Dependable Embeded Wireless Infrastructure) w ramach którego SF zajmuje się budową sieci czujników bezprzewodowych. Ideą jest zmniejszenie masy awioniki statków powietrznych, w tym także rakiet nośnych Europejskiej Agencji Kosmicznej poprzez eliminację okablowania. SF jest także liderem pakietu roboczego „Demonstrator”, w ramach którego zbuduje rakietę badawczą umożliwiającą przetestowanie zrealizowanej sieci czujników w warunkach lotu.

 

Oceń