Together Magazyn » Art. zewnętrzny » MBA – co to za studia?
studenci idą z uczelni

MBA – co to za studia?

Osoby, które szukają informacji i opinii o różnych kierunkach studiów mogą zastanawiać się, czym charakteryzują się studia Master of Business Administration i do kogo są kierowane. Co zatem warto o nich wiedzieć?

Studia MBA: dla posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Zazwyczaj, aby aplikować do szkoły wyższej konieczne jest albo posiadanie świadectwa maturalnego, albo – w przypadku studiów podyplomowych i uzupełniających studiów II stopnia – dyplomu ukończenia studiów. Studia MBA są studiami podyplomowymi; tym samym kandydować mogą jedynie osoby, które ukończyły studia I stopnia lub studia jednolite magisterskie. Należy jednak zaznaczyć, że to tylko jeden z warunków stawianych przed kandydatami na studia MBA. Konieczne jest również posiadanie doświadczenia zawodowego zazwyczaj co najmniej 2-letniego. To zdecydowanie odróżnia programy MBA od pozostałych kierunków studiów podyplomowych. I nic dziwnego – wynika to z ich specyfiki i tego, do kogo są kierowane.

Program Master of Business Administration: dla osób aspirujących na wyższe stanowiska

Na studia MBA decydują się przede wszystkim osoby, które aspirują do pracy na stanowiskach menedżerskich lub kierowniczych albo już są na nich zatrudnione. Często program MBA wybierają też właściciele i prezesi firm. Wszystko ze względu na fakt, że studia MBA umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem – od zarządzania projektami i zespołami, aż po kwestie związane z finansami, HR, marketingiem i sprzedażą. Co istotne, uczestnicy programu (dzięki warunkom rekrutacji) czerpią wiedzę nie tylko od prowadzących zajęcia, ale też od reszty uczestników. Sprzyja temu zresztą forma zajęć; na przykład na Uniwersytecie WSB Merito przeważają dyskusje, warsztaty, analizy przypadków, symulacje i prezentacje (więcej o korzyściach studiów MBA na Uniwerystecie WSB Merito można przeczytać na https://studiamba.merito.pl/dlaczego-mba/korzysci-dla-ciebie . Dzięki temu uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności, które później wykorzystają w pracy zawodowej. Warto też zauważyć, że wymiana know-how między słuchaczami pozwala spojrzeć z innej perspektywy na swoje dotychczasowe działania.

Know-how to nie wszystko. Ogromnym atutem studiów MBA jest networking

Oprócz tego uczestnictwo w programie MBA umożliwia też stworzenie lub rozszerzenie swojej sieci kontaktów biznesowych. Networking jest niezwykle istoty, niezależnie od branży; dzięki niemu można znaleźć potencjalnych współpracowników czy partnerów do własnych projektów. Nierzadko networking pomaga również w zmianie pracy.

Wyższe wynagrodzenie absolwentów MBA

To wszystko (a także fakt, że posiadanie dyplomu Master of Business Administration wciąż wiąże się ze sporym prestiżem) sprawia, że mediana absolwentów MBA jest zauważalnie wyższa niż np. osób z tytułem magistra. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak wynika, że mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wyniosła w 2021 r. aż 13 200 zł brutto. Dla porównania, mediana osób posiadających tytuł magistra wyniosła 6257 zł.

Studia MBA to zatem świetny wybór dla osób ambitnych, chcących poszerzyć swoje horyzonty, uzupełnić wiedzę z różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, a przede wszystkim tych, którym zależy na rozwoju swojej kariery zawodowej.

5/5 – (1 głosów)