Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Jaka jest płaca minimalna w 2021 roku?
jaka-jest-placa-minimalna-w--roku

Jaka jest płaca minimalna w 2021 roku?

Umowa o pracę to jedna z najbardziej stabilnych form zatrudnienia w Polsce. W ramach umowy o pracę pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze określonym przez kodeks pracy, jest chroniony przed bezpodstawnym zwolnieniem, a także ma prawo do otrzymywania godnego wynagrodzenia, nie mniejszego niż ustalana odgórnie płaca minimalna. Poziom wynagrodzenia minimalnego zmienia się z każdym rokiem. Jak kształtuje się w 2021 roku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, minimalne wynagrodzenie w roku 2021 wynosi 2800 złotych brutto. Jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 200 złotych, gdzie płaca minimalna ustalona była na poziomie 2600 złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że podawana wartość wynagrodzenia minimalnego obejmuje również podatek oraz wszelkie składki. Realnie więc, minimalna kwota wynagrodzenia, która wpłynie na nasze konto, wyniesie 2061,67 złotych. W tym roku minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wynosi 18,30 złotych.

W skład wynagrodzenia minimalnego wchodzą takie składniki jak:

  • wynagrodzenie podstawowe, 
  • wyrównanie do wynagrodzenia minimalnego,
  • dodatki funkcyjne, językowe, za pełnienie obowiązków służbowych w szczególnych warunkach,
  • premie i nagrody uznaniowe,
  • wynagrodzenie za urlop,
  • świadczenia odszkodowawcze.

Czy inne świadczenia również wzrastają w 2021 roku?

Płaca minimalna to wartość, na podstawie której zmianie podlegają innego typu świadczenia, związane pośrednio lub bezpośrednio z ustawowymi wartościami wynagradzania w Polsce. Nie wszystkie ze świadczeń wzrastają proporcjonalnie do wzrostu wartości płacy minimalnej. Przykładami świadczeń, których wartości są uzależnione od płacy minimalnej to:

  • wynagrodzenie postojowe (szczególnie ważne świadczenie w czasach restrykcji spowodowanych koronawirusem),
  • dodatki dla pracowników państwowych, takich jak pracownicy uczelni, administracji czy służby mundurowe,
  • dodatek za pracę w czasie nocnym,
  • odprawy, które są wypłacane pracownikowi podczas zwolnień grupowych.

Jak wyliczana jest płaca minimalna w Polsce?

Płaca minimalna w Polsce jest każdego roku ustalana na obradach Rady Ministrów, która wcześniej negocjuje tę wartość z Radą Dialogu Społecznego. Płaca minimalna została zaprojektowana w celu ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze czasu, co ma zminimalizować ryzyko wyzysku pracowników oraz zapewnić im godziwy byt.

Warto zatrzymać się jednak przy temacie negocjacji stawki płacy minimalnej z Radą Dialogu Społecznego. W 2021 roku nie doszło do porozumienia w sprawie zgodnego ustalenia płacy minimalnej. Ze względu na rozbieżne oczekiwania (część reprezentantów chciała podwyżki o 500 złotych, część natomiast chciała pozostawić płacę minimalną na poziomie z 2020 roku), rząd samodzielnie ustalił wartość płacy minimalnej w 2021 roku. Zgodnie z obietnicami rządu, płaca minimalna ma wciąż wzrastać a w 2023 roku sięgnąć wartości 4000 brutto. 

Co, jeśli nie otrzymujemy wynagrodzenia minimalnego w 2021 roku?

Pomimo obowiązku stosowania się do rozporządzeń Rady Ministrów, wielu przedsiębiorców nie zwiększa wynagrodzenia swoim pracownikom, gdy pojawia się informacja o nowej wartości płacy minimalnej. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik?

Zgodnie z przepisami, w przypadku wynagrodzenia mniejszego niż ustalona płaca minimalna, pracodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wynagrodzenia o wartość brakującą. Warto jednak przypomnieć, że zasada ta stosowana jest jedynie w przypadku umowy o pracę. Gdy jednak pracodawca uchyla się od obowiązku zwiększenia wynagrodzenia, taką sprawę powinniśmy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi kontrolę pracodawcy. Jednak takie sytuacje mogą się powtarzać, dlatego w przypadku zatrudnienia u nieuczciwego pracodawcy, powinniśmy rozglądać się za perspektywą zmiany pracy. W szybkim znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia mogą nam pomóc wzory CV dostosowane do branży – sprawdź co powinny zawierać.

Oceń