Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Jak efektywnie zaplanować szkolenie BHP?
zobacz jak prawidłowo zorganizować szkolenie BHP!

Jak efektywnie zaplanować szkolenie BHP?

Organizacją szkolenia BHP powinna zająć się osoba, która ma szeroką wiedzę z zakresu edukacji, procesu szkolenia, analizowania potrzeb szkoleniowych. Wymagać trzeba znajomości szeroko pojętych założeń od strony organizacji, formalności, przepisów prawa.


Na początku szkolenia BHP podaje się pojęcia i definicje, kolejnym etapem jest łączenie teorii z praktyką, czyli przechodzenie do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Uczestnikom szkolenia będzie łatwiej zrozumieć przekazywaną wiedzę, jeśli odniesie się do osobistego doświadczenia. Pozwoli to na samodzielne formułowanie wniosków i odnoszenie się do poznanej teorii. Świetnie sprawdza się zorganizowanie szkolenia w formie instruktażu. Przekłada się to na lepsze zaangażowanie uczestników.

Podaje się konkretne doświadczenie, potem następują obserwacje i refleksje, kolejnym krokiem jest teoria i wnioski, a na koniec przychodzi czas na działanie i sprawdzanie. Jeśli szkolenie BHP ma być efektywne, to warto wyjść poza utarte schematy i sięgnąć po style uczenia preferowane przez uczestników. Nie należy poprzestawać wyłącznie na teorii, praktycy uczą się zdecydowanie lepiej, a jest to możliwe dzięki doświadczaniu. Przedstawienie problemu skłania do jego rozwiązania, co jest traktowane jako wyzwanie. Świetnie sprawdzają się aktywne formy szkoleń BHP, czyli ćwiczenia, seminaria, gry dydaktyczne, symulacje komputerowe, prezentacje filmowe. Klasyczne szkolenia to przede wszystkim wykłady, studiowanie literatury, postępowanie zgodnie z procedurami i według algorytmów.

Jak zorganizować szkolenie BHP?

Pierwszym krokiem powinno być zaprojektowanie sesji szkoleniowej, co można zrobić samodzielnie lub powierzyć to zadanie profesjonalistom. Niezbędne jest przygotowanie infrastruktury szkoleniowej i materiałów dydaktycznych. Podczas organizowania szkolenia trzeba jak najlepiej określić potrzeby sesji szkoleniowych. Mając już wybraną grupę odbiorców, trzeba dopracować to, jakie problemy chce się poruszyć. Po sprecyzowaniu celów szkoleniowych można przejść do dobrania odpowiednich form i metod ich zrealizowania. Znaczenie ma dobranie odpowiedniego układu struktury treści nauczania i sposobu oceniania stopnia opanowania przez pracowników przekazanych im treści. Wybrać należy też kompetentnych wykładowców, najlepiej wykwalifikowanych specjalistów od BHP (https://razemdlainnych.org.pl/czym-zajmuje-sie-specjalista-bhp/), którzy mają wiedzę, doświadczenie zawodowe i właściwe przygotowanie dydaktyczne. Muszą oni zagwarantować prawidłową realizację całego programu szkolenia. Wybrać trzeba również właściwe miejsce, w którym odbędzie się sekcja szkoleniowa. Istotne jest również oszacowanie czasu potrzebnego do zrealizowania wszystkich założeń.

Każdy pracownik musi otrzymać materiały szkoleniowe, najwygodniej będzie wręczyć je w formie segregatora. W materiałach muszą znaleźć się informacje dotyczące planu szkolenia, jego programu, treści, itd. Szkolenie może być prowadzone przez pracodawcę lub osobę pracującą w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w dziedzinie BHP. W przypadku nowych pracowników przeprowadza się odprawę wprowadzającą. Inżynier BHP opracuje program szkolenia, przeprowadzi wykład z kandydatami do pracy. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie ustnego egzaminu z wiedzy i praktyki. Sprawdzana jest wiedza i umiejętności dotyczących bezpiecznego wykonywania konkretnego rodzaju pracy. Testuje się stopień przyswojenia nabytej wiedzy, umiejętności i zdolności. Wszystkie te działania można również zaimplementować w przedsiębiorstwie wykorzystując sprawny system zarządzania BHP – dobrym przykładem jest tutaj program do obsługi BHP – VITS (https://pl.vits.co/), który zautomatyzuje wszelkie działania potrzebne podczas szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oceń