Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Indywidualne nauczanie w domu — dla kogo będzie dobrym wyborem?
zdj

Indywidualne nauczanie w domu — dla kogo będzie dobrym wyborem?

W ostatnich latach edukacja domowa staje się coraz częstszym wyborem osób, którym zależy na skutecznym i indywidualnym podejściu nauczania. Dzieje się tak, ponieważ odpowiednio zorganizowane indywidualne nauczenie w domu pozwala na łatwe dostosowanie przerabianych materiałów i czasu poświęconego na ich zrealizowanie do potrzeb każdego dziecka. Warto przy tym wspomnieć, że młodzi ludzie bardzo często spotykają się z zagadnieniami, które są dla nich interesujące i które mogą zapamiętać po zaledwie kilku powtórzeniach lub z takimi definicjami oraz wzorami, które stwarzają im nieco więcej trudności. Dlatego indywidualna nauka pozwala efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na poznawanie nowego materiału i tym samym staje się gwarancją lepszych wyników dziecka.

Edukacja domowa a praca w grupach — jak pomóc dziecku w kontaktach z rówieśnikami?

To prawda, że praca w grupie niekiedy pozwala na stworzenie przysłowiowej burzy mózgów i na naukę komunikacji podczas tworzenia wspólnych projektów. Mimo to w szkołach, w których klasy liczą 20 czy nawet 30 uczniów, nauczyciel nie jest w stanie dopilnować, czy praca z innymi rówieśnikami przebiega w sprawiedliwy i właściwy sposób. Często okazuje się, że w grupie pracują jedna lub dwie osoby, a pozostali uczniowie nie potrafią zaangażować się w projekt w takim samym stopniu. W efekcie w dzieciach narasta poczucie niesprawiedliwego traktowania i coraz większa niechęć do wspólnej pracy nad różnymi problemami lub zagadnieniami.

W przypadku indywidualnego nauczania w domu dziecko nie musi być pozbawione możliwości pracy w parze lub grupie. Obecnie istnieje wiele godnych uwagi platform edukacyjnych, które umożliwiają rówieśnikom pracę nad wspólnymi projektami i które są lepiej nadzorowane niż w przepełnionych klasach. Jednym z takich miejsc jest między innymi Centrum Nauczania Domowego, które oferuje również dzieciom kontakt z wykwalifikowanymi nauczycielami pomagającymi lepiej zrozumieć poszczególne zagadnienia. Oprócz tego warto wspomnieć o różnego rodzaju kółkach naukowych czy dodatkowych korepetycjach, na przykład dotyczących języka obcego. W tego typu sytuacjach dziecko również może z sukcesem uczyć się pracy w grupie i mieć pewność, że wszyscy jej członkowie pracują z równym zaangażowaniem.

zdj

Jak przygotować dziecko na indywidualne nauczanie w domu?

Niekiedy w przypadku mniejszych dzieci indywidualne nauczanie w domu może wiązać się z trudnościami w zmobilizowaniu się do nauki czy z poczuciem, że dany materiał można bez większych konsekwencji przełożyć w czasie i zrealizować na przykład jutro. W efekcie poszczególne materiały mogą się szybko kumulować, co poskutkuje gorszymi wynikami w nauce i brakiem motywacji. Dlatego też jeszcze na samym początku indywidualnego nauczania w domu warto stworzyć dokładny plan wszystkich zajęć przewidzianych na dany dzień. Taki plan może dotyczyć zarówno przygotowania konkretnego materiału, jak i zrealizowania określonej liczby godzin. Ponadto dobrym pomysłem będzie ustalenie jednej pory w ciągu dnia, która będzie przeznaczona tylko na naukę — dzięki temu łatwo wyrabiamy w dzieciach nawyk regularnej nauki, co ułatwia koncentrację i pozytywnie wpływa na motywację.

Oceń