Together Magazyn » Aktualności » Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny

Profesjonalizm jest dla mnie podstawą praktycznie każdego zawodu. W wielu przypadkach wymaga to, poza wiedzą książkową, wielu lat doświadczenia. Dlatego proszę o wyjaśnienie niejasnych dla mnie zagadnień np. podczas porady lekarskiej czy prawniczej.

Moje kilkunastoletnie doświadczenie w spotkaniach z klientami pokazuje, iż wiedza społeczeństwa na temat funduszy inwestycyjnych jest znikoma, ale nie w tym jest problem. Wiele osób wstępnie sugeruje, że wszystko wie, a już po chwili okazuje się, iż nie posiada w tej materii elementarnej wiedzy. Powszechny jest pogląd, że fundusze inwestycyjne z natury są ryzykowne. Sprawdźmy zatem, czy diabeł jest taki straszny, jak go malują?

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Bardzo często fundusz inwestycyjny określany jest jako instytucja wspólnego inwestowania. Wynika to z faktu, iż fundusz gromadzi kapitał wielu inwestorów indywidualnych, jak również firm, następnie inwestuje zbiorczo wpłacone przez inwestorów pieniądze. Warto nadmienić, iż fundusz inwestycyjny posiada osobowość prawną.

Bezpieczeństwo instytucjonalne

Z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych związanych jest kilka instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo ulokowanych środków. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zarządza poszczególnymi funduszami, które znajdują się w jego ofercie. TFI ma obowiązek zatrudnić licencjonowanych doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych. To gwarantuje, iż decyzję o tym, jak zostaną zainwestowane Twoje pieniądze, podejmują doświadczone i wyspecjalizowane osoby. Nad bezpieczeństwem Twoich wpłat czuwa Bank Depozytariusz, który przechowuje pieniądze i inne aktywa funduszu. Agent Transferowy z kolei odpowiada za prawidłowe prowadzenie rejestrów – to on przesyła do TFI i depozytariusza konkretne informacje: kto, ile, kiedy i na rachunki jakiego funduszu wpłacił pieniądze. Nad prawidłowością funkcjonowania ww. instytucji czuwa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Warto również dodać, że środki wpłacone przez inwestorów nie stanowią masy upadłościowej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnego. W przypadku upadłości TFI inwestor nie straci więc środków zainwestowanych w fundusze inwestycyjne, tak jak mogłoby to mieć miejsce np. w przypadku środków zgromadzonych na lokacie, w kwocie przewyższającej gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak działa fundusz inwestycyjny

Wiesz już, że Twoje pieniądze są inwestowane razem z wpłatami dokonanymi przez inne, nieznane Ci osoby. Korzyść – mała kwota inwestycji nie pozwala na uzyskanie dywersyfikacji. Zakup akcji pojedynczej spółki jest dużo bardziej niebezpieczny niż zakup akcji 10 spółek. Doradca inwestycyjny, posiadając większe środki niż Ty sam, może w Twoim imieniu dokonać zakupu wielu spółek. Zarządzający funduszem, dzięki posiadanej wiedzy ma większe szanse na kupienie lepszej jakości spółek, niż pojedynczy, niedoświadczony inwestor. Dzięki temu Twoje pieniądze będą zainwestowane w bardziej bezpieczny i efektywny sposób.

Fundusz inwestycyjny jest bardzo elastyczny w swojej konstrukcji. Minimalna kwota inwestycji jest niewielka i w niektórych przypadkach wynosi nawet 50 złotych. Za tę kwotę wielokrotnie nie byłbyś w stanie zakupić np. pojedynczej akcji, której cena może być znacznie wyższa (np. aktualnie kurs trójmiejskiej spółki LPP wynosi ok. 8000 złotych, wpłacając zaś pieniądze do funduszu inwestycyjnego, masz duże szanse, iż on w swoim portfelu będzie miał tę spółkę). Z pewnością ucieszy Cię informacja o braku jakichkolwiek sztywnych ram czasowych trwania Twojej inwestycji w funduszu inwestycyjnym otwartym. Oznacza to, że możesz w dowolnym momencie dokonać wpłaty, jak również wypłaty swoich środków.

Ryzyko inwestycyjne

Do tej pory wszystko jest dość proste, ale przychodzi moment, w którym trzeba zdecydować, w który fundusz inwestycyjny wpłacić pieniądze. Z jednej strony chcemy zarobić jak najwięcej, z drugiej zaś – nie wyobrażamy sobie strat lub też chcemy, by były one minimalne. Kluczowych jest tu kilka elementów. Po pierwsze, niewłaściwe jest generalizowanie, iż na funduszach się traci (tak uważają osoby, które straciły bardzo dużo podczas kryzysu finansowego w 2008 roku). Ewentualna strata i potencjalny zysk jest zależny od klasy aktywów, w jaką inwestuje fundusz oraz od momentu, w którym dokonana jest wpłata. Zgoła odmienny wynik przyniosą fundusze pieniężne i obligacyjne, inne zaś akcyjne. Inny wynik osiągnęła osoba, która dokonała wpłaty w fundusze akcyjne w lipcu 2007, a inny osoba, która wpłaciła w lutym 2009 roku. W 12 miesięcy w pierwszym przypadku inwestor mógł stracić więcej niż 50%, w drugim zaś – mógł zarobić więcej niż 50%.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Wiele czynników ma wpływ na wybór odpowiedniego funduszu, wśród których możemy wymienić m.in. czas trwania inwestycji, ryzyko, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, płynność (dostępność wpłaconych pieniędzy) czy spodziewana rentowność inwestycji. Należy się również zastanowić, czy rozsądnym jest wybór tylko jednego funduszu (o dywersyfikacji pisałem kilka miesięcy temu). Po zebraniu odpowiedzi na ww. zagadnienia, orientacyjnie możemy sobie wyobrazić nasz portfel inwestycyjny. Pozostaje już tylko kwestia wyboru miejsca, w którym dokonamy zakupu (najlepiej, by odbyło się to bez dodatkowych kosztów, które finalnie musiałyby wpłynąć na zmniejszenie rentowności) oraz odpowiednich funduszy, z których będzie się składał docelowy portfel. Po tym fakcie wydawać by się mogło, że sukces został osiągnięty… Jednak warto, by Twoje pieniądze były poddane kontroli. Te trzy zagadnienia – bezpłatne nabycie funduszy (najlepiej online), doradztwo inwestycyjne w budowie portfela oraz stała kontrola – są kluczem do sukcesu w inwestowaniu. Takie usługi są dostępne w wyspecjalizowanych podmiotach nadzorowanych przez KNF. Jednym z nich jest Trójmiejska Kancelaria Finansowa.

Prawda, że inwestowanie w fundusze wcale nie jest takie trudne? Według danych na koniec listopada 2018 roku Polacy zainwestowali w funduszach inwestycyjnych blisko 270 miliardów złotych – czy taka kwota może być przypadkowa? Czy już wiesz, że Ty też możesz inwestować w fundusze inwestycyjne?

5/5 – (2 głosów)