Together Magazyn » Styl życia » Fundacja Rodzinny Gdańsk

Fundacja Rodzinny Gdańsk

Fundacja Rodzinny Gdańsk

Nie każdy człowiek potrzebujący pomocy potrafi skutecznie poprosić o wsparcie, choć wyjątkowo jest mu ono potrzebne. Do takiej grupy często zaliczają się dzieci. Są to ludzie, którzy nie potrafią jeszcze walczyć o swoje prawa, a wymagają szczególnej troski ze strony dorosłych. Wszechstronna opieka nad dziećmi, zapewnienie im równych szans na życiowy start i rozwój, wspieranie materialne i emocjonalne – ujmując w skrócie, to główne założenia działalności Fundacji Rodzinny Gdańsk. Podmiotem, do którego kieruje się wsparcie, jest rodzina, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Stąd dbałość o opiekę, wychowanie, a także zapewnienie dobrych wzorców o rozwiązań w polityce społecznej naszego regionu.

Podstawą działania tej organizacji jest dążenie do porozumienia na płaszczyźnie dialogu. Każdy problem jest wyzwaniem i trzeba o nim rozmawiać. Dotyczy to przede wszystkim członków rodzin, które znalazły się w kryzysie. Fundacja działa również czynnie na rzecz ustawodawstwa w obrębie wspierania rodzin i opieki zastępczej. Jednym z ważniejszych zadań jest wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej, adopcyjnej, resocjalizacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, grup wsparcia oraz poradnictwa specjalistycznego. Szeroki zakres wyzwań oznacza konieczność skonfrontowania się z wieloma problemami, ale na tym powinna przecież polegać walka o lepszą rzeczywistość.

Do jednych z kluczowych działań Fundacji należy prowadzenie domów dziecka, w których zapewnia się kompleksową im opiekę. Często są to dzieci, które z różnych przyczyn czasowo zostały odizolowane od rodzin, skrzywdzone przez ludzi i los. W każdym z domów mieszka po 14 podopiecznych, którzy mają zapewnioną opiekę wychowawcy, koordynatora i specjalistów zewnętrznych. W domach preferuje się stosunki partnerskie, odejście od systemu skoszarowania, indywidualizację podejścia do danego dziecka, a przede wszystkim – traktowanie go z szacunkiem i powagą, na które zasługuje. Podopieczni Fundacji Rodzinny Gdańsk mają zapewnione optymalne warunki bytowe, ich potrzeby są spełniane w miarę możliwości, mogą liczyć na wszechstronną pomoc i wsparcie – zarówno materialne, jak i emocjonalne. Mogą również nawiązywać nowe więzi i przyjaźnie, tak cenne w przyszłym życiu.

Prowadzenie domów dziecka to bardzo ważny, choć oczywiście nie jedyny obszar działań Fundacji Rodzinny Gdańsk. Z powodzeniem realizuje ona liczne projekty, których celem jest przede wszystkim przełamywanie problemów życia rodzinnego oraz poprawa sytuacji emocjonalnej i bytowej dzieci. Przykładami mogą być programy „Kreatywni Rodzice – kreatywne dzieciaki”, „Pomost na rynek” czy stypendia dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Fundacja Rodzinny Gdańsk

ul. Biskupia 31, 80–875 Gdańsk

tel. 533 999 153

Pn.–Pt. godz. 7.00–15.00

e-mail: biuro@rodzinnygdansk.pl

http://www.rodzinnygdansk.pl/

Oceń