Together Magazyn » Wspieramy » Fundacja Fly – by móc, wystarczy uwierzyć

Fundacja Fly – by móc, wystarczy uwierzyć

Aby odnieść sukces we współczesnym świecie, trzeba się wykazywać pomysłowością, przebojowością, kreatywnością i samodzielnością. Niestety, nie każdy ma możliwości i predyspozycje do tego, żeby jego działania były dostrzeżone i docenione przez innych. Właśnie z myślą o takich osobach powstała Fundacja Fly.

 

Gdyńska Fundacja Fly działa już od ponad dwóch lat. Została założona w czerwcu 2012 roku. Od początku głównym celem jej działania była ochrona osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów. Z pewnością do takiej grupy należą osoby w starszym wieku, które zakończyły działalność zawodową. Życie osób na emeryturze lub rencie często może przypominać wegetację. Brak celów do realizacji, rozwijania zainteresowań prowadzi do stopniowego wycofania się z życia społecznego. Aby przeciwdziałać takim zjawiskom, Fundacja Fly oferuje seniorom bogaty zakres zajęć aktywizujących, który jest dopasowany do różnorodnych upodobań. Osoby kierujące fundacją mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w starszym wieku, a zatem wiedzą, jak odpowiednio dobrać ich tematykę. Wśród zajęć oferowanych seniorom można wymienić: wykłady, lektoraty, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe, rozwijające pasje i zainteresowania, a także kursy komputerowe. Każdy zainteresowany może znaleźć tematykę, która najbardziej mu odpowiada. Warto dodać, że podstawą działalności Fundacji Fly jest wolontariat, dzięki czemu odpłatność za udział w zajęciach jest symboliczna.

 

Zakres działalności Fundacji Fly

  • Organizacja wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
  • Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz innych form edukacji grupowej i indywidualnej.
  • Organizacja wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki
  • Organizacja wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa.
  • Organizacja wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej, działalność wydawnicza, publikacje i wystąpienia publiczne.
  • Współpraca z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji w kraju i zagranicą.
  • Pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem.

 

Projekt „Ciągle Młodzi”

Główną ideą projektu „Ciągle Młodzi” jest czynna aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym. Przedstawiciele Fundacji stawiają sobie jasno określone cele, wśród których najważniejsze obejmują zintegrowanie środowiska seniorów i wydatną poprawę jakości ich życia. Takie założenie można osiągnąć poprzez wspomniane wcześniej zróżnicowane zajęcia i warsztaty. W ramach rozwijania zainteresowań i integracji organizowane są również wyjścia do kina, teatru, wycieczki i wspólne spotkania. W projekcie uczestniczy 600 osób i pracuje nad nim 40 wolontariuszy.

 

Y’s Men’s Club Gdynia

Fundacja Fly obejmuje opieką również młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. We wrześniu z inicjatywy grupy seniorów powstał Y’s Men’s Club Gdynia, który czynnie uczestniczy w tego typu działaniach. Z inicjatywy klubu powstał też sklep „Z głębokiej szuflady”, w którym są sprzedawane rzeczy ofiarowane przez mieszkańców. Dochód z działalności placówki jest przeznaczony na wszechstronne wspieranie rozwoju młodych ludzi, na przykład w zakresie dostępu do edukacji czy doraźnych środków pomocowych. Ten ciekawy sposób pomagania młodym ludziom zasługuje na szczególne wsparcie i uwagę.

 

Kosakowski Klub Seniora

Od września ruszy w Kosakowie Klub Seniora prowadzony przez Fundację Fly. Różnorakie zajęcia odbywać się będą w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Projekt dofinansowany jest z budżetu gminy Kosakowo.

 

 

Fundacja Fly

Tel. kontaktowy: 693 996 088

e-mail: biuro@fundacjafly.pl

www.fundacjafly.pl

Biuro fundacji:

ul. Świętojańska 36/2, 81–372 Gdynia

(I piętro nad Pizza Hut, wejście obok Biedronki)

Adres fundacji:

ul. Płk. Dąbka 201A/19, 81–155 Gdynia

Oceń