Together Magazyn » Firma z zasadami – rozmowa z Janem Trzcińskim

Firma z zasadami – rozmowa z Janem Trzcińskim

Pomysłodawcą i głównym twórcą programu „Firma z zasadami’ jest Jan Trzciński, gdyński biznesmen. 

J.T.: Wszystko zaczęło się jakieś 10 lat temu, gdy myślałem o tym, aby wypromować jakąś markę. Po to by za jakiś czas mieć konkretną wartość. Chciałem też coś zrobić społecznie, a nie tylko wydawać pieniądze na samochody, czy wakacje.

Trzy lata temu wraz ze wspólnikiem sprzedaliśmy firmę. Po jej sprzedaży inwestuję w różne biznesy. Z drugiej strony, nigdy wcześniej nie zajmowałem się działalnością społeczną. Dlatego właśnie postanowiłem założyć fundację. Ta fundacja miała różne zadania. Pomoc starszym osobom, kombatantom. Jednym z jej celów było m.in. ocalenie gwary kurpiowskiej. Ja pochodzę z Kurpiów. I chciałem podtrzymać tę gwarę kurpiowską, podobnie, jak tutaj na Pomorzu podtrzymuje się język kaszubski. 

Swój czas poświęca rozwijaniu Fundacji, oprócz niej ma jeszcze życie rodzinne (ma żonę i czworo dzieci). Rodzina zawsze była dla niego ważna. Takie wychowanie wyniósł z domu. Jako szef uważa, że jest za bardzo pobłażliwy –trudno mu kogokolwiek zwolnić, aczkolwiek to robił. Zawsze jednak dawał pracownikowi szansę.

J.T.: Mnóstwo ludzi mnie oszukało, czy próbowało oszukać. Każdy podchodzi do rzeczywistości z filtrem tego co przeżył. Ja wyznaję też zasadę, że wszyscy ludzie są sobie równi. Na początku znajomości tak samo podchodzę do żebraka, który siedzi na ulicy, jak i do biznesmena.W biznesie boli mnie i zawsze bolał brak zaufania przy pierwszym kontakcie. Wynika to chyba z tego, że wielu ludzi zostało oszukanych. Ja też byłem. Różne certyfikaty, które się dziś nadaje określające się przez przymiotniki typu: przyjazna, rzetelna, solidna, godna, wiarygodna, uczciwa to praktycznie są sposoby na wyciągnięcie dużej kasy przez ich twórców, w większości spółki z o.o., lub prywatne działalności gospodarcze, a w jednym wypadku nawet przez pralnię chemiczną. Takie certyfikaty można po prostu sobie kupić płacąc za niektóre np. 200 zł miesięcznie lub (chyba najtaniej) ok. 100 zł rocznie. Dla nas ten program jest w pierwszej kolejności ideowy – po prostu resztę kosztów ponosi sama fundacja. U nas w przeciwieństwie do innych certyfikatów jest on na bieżąco weryfikowany przez klientów, kontrahentów, pracowników danego przedsiębiorstwa. Po prostu (jako jedyni) odbieramy certyfikat firmom, które przestają spełniać kryteria „Firmy z zasadami”.  

Zaczęliśmy ponad rok temu od wymyślenia nazwy i opracowania logo projektu. – Logo firmy jest niestety dla sprzedaży kontrowersyjne, bo nikt raczej nie chce wiązać biznesu z wiarą. My też nie wiążemy, ale chcemy poprzez ten znak pokazać o jakie wartości / zasady nam chodzi. Są to wartości uniwersalne – „twarde” takie jak: uczciwość, lojalność ale też i pozytywne nastawienie i bycie pomocnym; są to wartości spójne z wartościami chrześcijańskimi. Mam w sobie głęboko zakorzenione przekonania chrześcijańskie, wpływają na nie także moje dotychczasowe przeżycia. Znak jest opatentowany, zastrzeżony, zarejestrowany w ramach działalności mojej fundacji. Zarówno na nazwę jak i na logo mieliśmy mnóstwo pomysłów, nie mogliśmy się zdecydować na żaden, ale (trudno w to uwierzyć) któregoś dnia obudziłem się i miałem już w głowie naszą nazwę.

fzz-logo„Firma z zasadami”, logo i program zawiera w sobie dużo aspektów, pomiędzy wiarą, a świeckością i biznesem. Równolegle do naszego projektu powstała czysto katolicka inicjatywa „Wiara w biznesie”, która, wydaje się, że w pełni łączy wiarę z biznesem. 

Certyfikat „Firmy z zasadami” ma szansę otrzymać praktycznie każda firma. „Na starcie” każda firma dostaje szansę. Warunkiem jest spełnienie dwóch podstawowych kryteriów: firma ma być uczciwa i pomocna. Jeśli nikt nie zgłosi zastrzeżeń co do tych dwóch aspektów działania jakiejś firmy, to ona ten certyfikat utrzyma.

Przed uzyskaniem certyfikatu nie sprawdzamy firmy, ani w skarbówce, ani w ZUS-ie… Decydują przede wszystkim kontakty wzajemne między klientami. Każda firma, która spełnia dwie podstawowe zasady: być pozytywnie nastawionym i być pomocnym dostaje certyfikat „Firmy z zasadami” o ile o niego wystąpi. Równie łatwo jednak może go stracić, jeśli klienci firmy przedstawią dowody, że założonych zasad nie przestrzega. 

Każdy kto podpisuje się pod tym znakiem (przypominającym rybę, kojarzoną z pierwszymi chrześcijanami) to, po pierwsze musi pokonać tę granicę, czy choćby tylko uprzedzenie, że będzie się tym symbolem posługiwał. Z drugiej zaś strony, ważna jest data otrzymania tego certyfikatu – im starsza, tym… większe zaufanie do firmy. 

FZZ 3

Poszerzanie się grona uczestników programu „Firma z zasadami” leży w interesie nas wszystkich. Niezależnie, czy jesteśmy klientami, czy przedsiębiorcami. Warto bowiem mieć pewność, że nie zostaniemy oszukani, będziemy życzliwie, profesjonalnie obsłużeni. Podstawą dobrej współpracy jest bowiem wzajemne zaufanie i tego właśnie dotyczy projekt „Firma z zasadami”.

Wywiad pomysłodawcą i głównym twórcą programu „Firma z zasadami’ –  Janem Trzcińskim

Jan Trzciski

1. Jaki jest główny profil działalności Waszej fundacji? Jakie idee propagujecie?

Program „Firma z zasadami” został stworzony przez gdyoską fundację „ To co najważniejsze” pod koniec 2014 roku. Jesteśmy organizacją non-profit, czyli w swoim działaniu skupiamy się na wspieraniu publicznego pożytku, nie kierując się chęcią osiągnięcia zysku. „Firma z zasadami” to środowisko biznesu i życia, w którym chce się pracowad, przebywad i realizowad. To przestrzeo dla wszystkich, którzy w swoim działaniu kierują się dobrem, szacunkiem do drugiego człowieka, uczciwością oraz lojalnością. Z coraz większym rozmachem tworzymy ogólnopolską „Bazę firm z zasadami” – przyjazne środowisko biznesowe, którego hasłem przewodnim jest: „pozytywne nastawienie i bycie pomocnym”

2. Do kogo jest skierowany program „Firma z zasadami” i kto przede wszystkim może odnieśd z niego korzyści?

Program „Firma z zasadami” jest skierowany do wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od ich wielkości, branży, czy od rodzaju prowadzonej działalności. Swoją ofertą obejmujemy wszystkich przedsiębiorców, którym bliska jest idea budowy biznesu o solidnych podstawach, dającego satysfakcję, rozwój i wzajemne wsparcie. Każda firma dołączając do grona zadeklarowanych i uczciwych firm współtworzy silną społecznośd etycznych firm.

Dołączając do programu „Firma z zasadami” każdy przedsiębiorca odczuje pakiet wymiernych korzyści, ponieważ

Dotrze do nowych klientów poprzez:

 zarejestrowanie się w bazie danych „Firm z zasadami” na stronie www.firmazzasadami.pl ,

 promocję postu z informacją o swojej działalności na fanpage’u programu „Firma z zasadami” na www.facebook.com,

 umieszczenie artykułu o firmie na blogu na stronie http://blog.firmazzasadami.pl,

 promocję wizytówki firmy na stronie internetowej programu „Firmy z zasadami”.

Stanie się bardziej konkurencyjna:

 klient widząc dwie bardzo podobne do siebie firmy wybierze tę, która posługuje się logiem Programu „Firma z zasadami”. Będzie miał pewnośd, że firma ta kieruje się takimi wartościami jak: pogoda ducha, bycie pomocnym, szacunkiem i uczciwością;

 w firmie wzrośnie motywacja do etycznego postępowania w stosunku do klientów, pracowników oraz kontrahentów.

Aktualnośd Uczestnictwa w projekcie potwierdza, że od czasu rejestracji w programie „Firma z zasadami” (wpisu do bazy lub nadanie certyfikatu) do dzisiaj firma nie miała niezadowolonego klienta. Jeżeli jakiś klient będzie uważał, że firma nie przestrzega zadeklarowanych zasad to zgłasza to fundacji, która po potwierdzeniu tego odbiera certyfikat. Dlatego wartośd Uczestnictwa w programie „Firma z zasadami” wzrasta wraz z upływem czasu, gdyż im dłużej firma jest członkiem programu tym bardziej staje się wiarygodna. Dla klientów znaczy to, że przez wskazany okres (od początku uczestnictwa w programie) firma nie miała niezadowolonego klienta/pracownika/kontrahenta.

3. W jaki sposób można przystąpid do programu? Jakie są wymogi formalne?

Przystąpienie do programu „ Firma z zasadami” jest bardzo proste. Zainteresowany podmiot wypełnia i przesyła (w formie elektronicznej) Formularz Zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www.firmazzasadami.pl/dolacz . Po wypełnieniu i przesłaniu pełnych danych firmy zespół programu kontaktuje się z właścicielem/reprezentantem przedsiębiorstwa, aby dopełnid formalności i

ewidencjonuje firmę w „Bazie firm z zasadami”; rozpoczyna działania promocyjne firmy Uczestnika, ewentualnie przesyła certyfikat (jeśli taki rodzaj potwierdzenia przystąpienia do programu wybierze Uczestnik).

4. Czy uczestnictwo w programie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla firm?

Przystąpienie do „Bazy firm z zasadami” nie wiąże się z żadnymi opłatami. Oznacza to, że firmy przystępujące do ogólnopolskiej bazy nie musza obawiad się jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Programie. Podstawowy wpis danych firmy do „Bazy firm z zasadami” obejmuje: nazwę firmy, branżę, dokładny adres siedziby, numer NIP, numer telefonu, adres strony www, adres poczty e-mail, wizytówkę firmy oraz spis słów kluczowych do wyszukiwania jej w bazie. Przy okazji wpisu do bazy dystrybuujemy gadżety z logiem Programu „Firma z zasadami”. Pakiet gadżetów dla Uczestników programu jest bezpłatny.

W ramach promocji firmy Uczestnika programu przewidujemy następujące usługi dodatkowe:

Usługa marketingowa polegająca na:

 zaprojektowaniu i umieszczeniu banera reklamowego na stronie www.firmazzasadami.pl,

 stworzeniu i opublikowaniu artykułu na postawie przeprowadzonej rozmowy z Uczestnikiem programu oraz promocja artykułu na stronie www.firmazzasadami.pl oraz na fanpage’u programu na facebooku,

 stworzeniu, opublikowaniu oraz promocji (sponsorowanej) postu o Uczestniku na fanpage’u Programu (przeciętny tego typu post dociera do kilku tysięcy potencjalnych klientów w miejscowości siedziby Uczestnika).

Potwierdzenie uczestnictwa w programie poprzez nadanie Certyfikatu „Firmy z zasadami”

Jest to drukowany specjalną metodą dokument, zabezpieczony przed kopiowaniem w ozdobnej ramce wraz z prawem do korzystania z chronionego prawnie loga Programu „Firma z zasadami” na wszelkich materiałach marketingowych Uczestnika Programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na www.firmazzasadami.pl/RegulaminProgramu.pdf

5. Czy program „Firma z zasadami” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców?

Do tej pory do programu zgłosiło się kilkaset firm z całego kraju. Co miesiąc nasze grono powiększa się o kilkadziesiąt nowych firm, co oznacza, że program staje się coraz bardziej atrakcyjny dla przedsiębiorców, a my działamy z coraz większym rozmachem. Zainteresowanie programem wynika także z potrzeby bezpieczeostwa i ochrony przed nieuczciwymi przedsiębiorcami/kontrahentami.

FZZ 4

6. Do czego uprawnia posiadanie certyfikatu programu?

Posiadanie certyfikatu to korzyści dla każdej firmy, których oddziaływanie odczuwalne jest od samego początku uczestnictwa w programie. Są to między innymi:

 wsparcie pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej klientowi oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej,

 wyróżnienie firmy wśród innych przedsiębiorstw i znaczne podniesienie jej prestiżu,

 wzrost konkurencyjności firmy wynikających ze stosowania wartości nadrzędnych w codziennym funkcjonowaniu,

 możliwośd posługiwania się znakiem programu w swoich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronie internetowej. Logo „Firmy z zasadami” jest skutecznym narzędziem marketingowym i doskonałą formą promocji firmy,

 przyczynienie się do zwiększenia efektywności ogólnej, zdobycia nowych okazji rynkowych oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych,

 promocja firmy na stronach programu „Firma z zasadami” (oraz social mediach) w tym umieszczenie na stronie programu elektronicznej wizytówki firmy oraz promocja na imprezach towarzyszących.

Firma z zasadami to przestrzeo dla wszystkich, którzy w swoim działaniu kierują się dobrem, szacunkiem do drugiego człowieka, uczciwością i lojalnością. Zapraszamy do naszego grona wszystkich przedsiębiorców, którym bliska jest idea budowy solidnych podstaw biznesu dającego satysfakcję i co ważne gwarancję wzrostu i zysku z zainwestowanego czasu i kapitału.

Oceń