Together Magazyn » Więcej » ETER-MED® – stała się wzorcem

ETER-MED® – stała się wzorcem

Co warto wiedzieć?

ETER-MED® to pierwszy niepubliczny ośrodek zdrowia, który wyodrębnił się ze struktur starego SPZOZ nr 3 w Gdańsku oraz rozpoczął świadczenie bezpłatnych i komercyjnych usług na wysokim poziomie. Od tego czasu firma stała się pionierem nowego stylu opieki medycznej w województwie pomorskim. Celem jest zapewnianie kompleksowych usług w jednym miejscu, bez nadmiernego oczekiwania. Jakość świadczenia usług medycznych przez ETER-MED® stała się wzorcem dla wielu innych placówek tego typu.

Poradnie ETER-MED®, działając w realiach krajowych, tworzą model powszechnej opieki medycznej na poziomie europejskim. Wysoki, przyjazny dla pacjenta standard usług stał się normą. Dzięki nowoczesnej organizacji, skomputeryzowanej rejestracji oraz dostępie do zaawansowanej diagnostyki na miejscu, pacjenci nie mają problemów z zapisaniem się do lekarza i nie czekają w kolejkach przed gabinetami ani na wykonanie potrzebnego badania.

Nazwa ETER-MED® eksponuje pierwsze litery imion założycieli placówki: Elżbiety Lato (internisty), Tomasza Niewęgłowskiego (internisty), Ewy Narożańskiej (internisty) oraz Romana Żuchowskiego (neurologa).

Miejsce przyjazne rodzinie

Priorytetową wartością w poradniach ETER-MED® jest dobro pacjenta, przynoszenie ulgi w cierpieniu i chorobie. Firma udziela kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia. Wyrazem troski o pacjentów, pracowników, współpracowników i dostawców jest opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000. Każdego dnia zgrany zespół uznanych specjalistów stawia do dyspozycji pacjentów swoje kwalifikacje, doświadczenie i czas.

Zakres proponowanych badań obejmuje osoby w każdym wieku. W przypadku dzieci oferowana jest pełna opieka, podstawowa i specjalistyczna, łącznie z harmonogramem szczepień – zarówno obowiązkowych, jak i zalecanych. ETER-MED® prowadzi również szkołę rodzenia „Dar Rodzenia”, z której mogą bezpłatnie skorzystać wszystkie przyszłe mamy, które ukończyły 28. tydzień ciąży. Dorośli pacjenci pozostają pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów, rehabilitantów i stomatologów. W poradniach ETER-MED® istnieje też możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań obrazowych.

Współpraca z Magazynem Together

Kompleksowa ochrona zdrowia i wyspecjalizowany, odpowiednio dobrany proces leczenia wpływają na stan zdrowia każdego człowieka. W XXI wieku można odpowiednio zadbać o tę największą wartość. Kompleksowa opieka nad pacjentami, z zachowaniem najwyższej jakości świadczonych usług, jest dewizą poradni ETER-MED®. Aktywność edukacyjno-informacyjna w zakresie dbania o zdrowie to ważna część działalności Magazynu Together. Realizując wspólne cele, można osiągnąć zamierzenie, jakim jest wzrost świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.

ETER-MED®

Siedziba główna: ul. Żabi Kruk 10, 80–822 Gdańsk, tel. 58 320 26 00

Pozostałe placówki:

ul. Jaskółcza 7/15, 80–767 Gdańsk (Dolne Miasto), tel. 58 320 26 00

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80–336 Gdańsk (Oliwa, blisko przystanku SKM Żabianka, teren AWFIS), tel. 58 320 26 00

ul. Płażyńskiego 18, 83–020 Cedry Wielkie, tel. 58 320 26 00

Adresy elektroniczne:

rejestracja@etermed.pl

w sprawie rezerwacji badania tomografii komputerowej: tomografia@etermed.pl

sekretariatu zarządu: sekretariat@etermed.pl

http://etermed.pl

Oceń