Together Magazyn » Edukacja » British International School Gdańsk – nowa jakość kształcenia

British International School Gdańsk – nowa jakość kształcenia

O korzyściach z nauki języków obcych napisano już bardzo wiele. Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, w jaki sposób powinien przebiegać najbardziej efektywny proces kształcenia językowego ich dzieci. Najkorzystniejszą ścieżką edukacji jest nauka w szkole z wykładowym językiem obcym. W ten sposób dziecko niejako naturalnie korzysta z języka, zarazem przyswajając sobie jego specyfikę.

Działająca w Gdańsku British International School Gdańsk (BISG) to przedszkole i Międzynarodowa Szkoła Brytyjska, w których językiem wykładowym jest angielski. Do placówek uczęszczają dzieci w wieku 2,5–12 lat. Podstawą nauczania są dwa programy – brytyjski i polska Podstawa Programowa. Połączenie obu systemów edukacyjnych zapewnia optymalny przebieg edukacji dla każdego dziecka.

Przedszkole BISG

Międzynarodowe przedszkole BISG oferuje dzieciom wszechstronny rozwój, również kulturowy. Jest to placówka działająca przez cały rok, do której uczęszczają dzieci różnych narodowości. Komunikacja i nauczanie odbywają się za pomocą języka angielskiego. To najlepszy sposób, by dziecko oswoiło się z językiem obcym. Placówka, realizując brytyjską podstawę programową, spełnia zarazem wszelkie wymagania polskie.

W zajęciach uczestniczą dwie grupy:

 • Nursery (Maluszki) – 2,5–4 lata;
 • Reception (Starszaki) – 4–5 lat.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7.15–17.00. Oferta edukacyjna w ramach czesnego obejmuje kompleksowe zajęcia, w tym także dodatkowe, takie jak plastyka, język chiński, wychowanie fizyczne czy muzyka. Po godzinie 15.15 dzieci mogą uczestniczyć w pozalekcyjnych klubach przedszkolnych lub pozostawać pod opieką nauczycieli, w oczekiwaniu na rodziców.

Dzieci uczęszczające do przedszkola BISG są kształcone według programu wczesnego nauczania w sześciu obszarach:

 • rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny;
 • komunikacja, język oraz zajęcia z czytania i pisania;
 • matematyka;
 • wiedza o świecie;
 • wychowanie fizyczne;
 • rozwój twórczy.

Szkoła podstawowa BISG

Uczniowie uczęszczają do szkoły w godzinach 7.15–17.00, od poniedziałku do piątku. Podobnie jak w przypadku przedszkola, po zakończeniu zajęć o godzinie 15.15 dzieci mogą uczestniczyć w pozalekcyjnych klubach szkolnych lub spędzić czas w świetlicy.

Szkoła podstawowa BISG łączy polski i brytyjski program nauczania, spełniając wszystkie wymogi polskiej Podstawy Programowej.

Wszystkie przedmioty, oprócz języków obcych, nauczane są w języku angielskim. Uczniowie klas III i VI są przygotowywani do polskich egzaminów: OBUT oraz Sprawdzian.

Przedmiotami wiodącymi w BISG są:

 • język angielski (literatura w języku angielskim);
 • matematyka;
 • język polski.

Do przedmiotów ogólnych zaliczają się:

 • nauki społeczne (geografia, historia, WOS);
 • informatyka;
 • wychowanie fizyczne;
 • przyroda;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • drama (koncentracja na ogólnym rozwoju myślenia twórczego, umiejętności pracy zespołowej, rozwijania w dziecku cech osobowości, które wzmacniają w nim wiarę w siebie oraz uczą sztuki autoprezentacji, m.in. przy użyciu metod teatralnych);
 • projekt (uczniowie nabywają umiejętności podejmowania decyzji, organizacji, pracy z komputerem, wyszukiwania i edytowania informacji).

Przedmiotami do wyboru są etyka (w języku angielskim) i religia (w języku polskim). Trzecim spośród nauczanych języków może być hiszpański, chiński, francuski lub niemiecki.

Inwestycja we wszechstronny rozwój dziecka jest zawsze korzystna. Nauka w British International School Gdańsk to najlepsza forma zapewnienia dziecku wiedzy na najwyższym poziomie, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

British International School PL Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 46, 80–366 Gdańsk

tel.: + 48 58 342 26 00

faks: + 48 58 342 26 01

e-mail: office@bisg.edu.pl

Oceń