Together Magazyn » Aktualności » Dlaczego warto poznać plan miejscowy?

Dlaczego warto poznać plan miejscowy?

Co jest najważniejsze przy zakupie działki budowlanej? Oczywiście cena i dogodna lokalizacja. No właśnie, podświadomie kierujemy się dokładnie takimi wyborami, które oczywiście są uzasadnione. Niemniej warto również nieco szerzej i pomyśleć, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zaburza naszej wizji przyszłości.

Co to jest MPZP?

Samowola budowlana nie tylko wprowadza chaos, ale i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nic dziwnego zatem, że układ urbanistyczny większych i mniejszych miejscowości nie jest dziełem przypadku. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w skrócie zwany również planem miejscowym, to akt prawa miejscowego, który ma ogromne znaczenie dla danej gminy. Określa on przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie instytucji użytku publicznego. Składa się z dwóch części: tekstowej (uchwała) i graficznej (załącznik do uchwały). Obie są jednakowo ważne, choć nie każdy potrafi odpowiednio odczytać załączony plan.

Gdzie można uzyskać dostęp?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem dostępnym publicznie. Aby mieć możliwość wglądu, należy się zgłosić do miejscowego urzędu gminy lub miasta i złożyć odpowiedni wniosek. Istnieje również możliwość uzyskania wypisu MPZP. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do czytelności planu, warto poprosić o pomoc osobę kompetentną, np. z architekta, który pomoże nam go zinterpretować.

Dlaczego to takie ważne?

Sam fakt posiadania działki budowlanej nie oznacza kompletnej dowolności w zakresie wyboru projektu budowlanego. Musi być on zgodny z lokalnymi zasadami i standardami kształtowania zabudowy, które zawiera MPZP. Należy więc zwrócić uwagę zarówno na linię zabudowy, jak i gabaryty obiektów.

Ogólnie ujmując, każda informacja zawarta na MPZP może być dla nas istotna. Niewykluczone bowiem, że w pobliżu działki budowlanej, którą zamierzamy zakupić, będą rozlokowane np. tereny przemysłowo-usługowe, o czym wcześniej niekoniecznie musimy wiedzieć. Również sprzedający działkę nie zawsze musi mieć tę wiedzę.
Przy okazji budowy nowych dróg w Polsce niekiedy słyszy się o przymusowych wywłaszczeniach osób, które mieszkają na terenie przyszłej inwestycji. Niestety, jest to działanie zgodne z prawem. Warto zatem zwrócić szczególnie baczną uwagę, czy nasza działka nie znajduje się w rezerwie terenowej pod budowę lub rozbudowę szlaków komunikacyjnych.

Możliwa jest również sytuacja, gdy kupimy działkę budowlaną, która jest położona na terenach objętych ochroną konserwatorską. W takich przypadkach musimy liczyć się z dodatkowymi obostrzeniami w zakresie projektu budowlanego czy samej ingerencji w teren, co może się wiązać z wieloma formalnościami i wydatkami.

Podsumowując, MPZP powinien być lekturą obowiązkową przed kupnem działki budowlanej. Jego znajomość może nas uchronić przed podjęciem pochopnej i błędnej decyzji, które możemy bardzo żałować.

Oceń