Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Dlaczego dzieci i młodzież sięgają po alkohol?

Dlaczego dzieci i młodzież sięgają po alkohol?

Alkoholizm jest chorobą, która dotyka nie tylko dorosłych. Jego ofiarą podają coraz częściej dzieci i młodzież, przeważnie między 12, a 16 rokiem życia. Niektórzy z nich piją rzadko lub po spróbowaniu alkoholu bardzo długo go unikają. Inni zaś korzystają z każdej możliwości sięgnięcia po alkohol.

Przyczyny picia wśród dzieci i młodzieży

Przyczyny sięgania po alkohol przez młodych ludzi są nieco inne niż przez dorosłych. Bardzo często boją się oni, że zostaną wykluczeni z grupy, dlatego piją ze wszystkimi. Chcą się poczuć lepsi i się dowartościować. Wiele z nich chce się też rozluźnić, np. po stresującym dni w szkole czy po kłótni z rodzicami. 

Alkoholizm wśród nastolatków dotyka nie tylko dzieci wychowujące się w patologicznych domach. Dotyczy to każdego tak samo. Dzieci pochodzące z dobrych domów są również narażone na uzależnienie od alkoholu. Wszystko zależy od tego w jakiej sytuacji się znajdą, jak traktują ich rodzice, i jakim towarzystwie się znajdują. 

Czynniki ryzyka alkoholizmu

U dzieci, tak samo jak u dorosłych, wyróżnia się trzy rodzaje czynników ryzyka zachorowania na alkoholizm. Pierwsze z nich są to czynniki genetyczne, które warunkują uzależnienie od alkoholu. Jednak sama obecność takich genów nie wpływa od razu na wystąpienie alkoholizmu. 

Kolejne czynniki są zaliczane do biologicznych. Podczas badań naukowych zauważono, że dzieci, które w wieku 3 lat zostały określone jako impulsywne i niespokojne, w wieku 21 lat były częściej diagnozowane jako alkoholicy. 

Trzecim czynnikiem ryzyka jest czynnik psychospołeczny czyli rodzina i przyjaciele. Dzieci, które mają lepsze stosunki z rodzicami, później sięgają po alkohol niż te które mają gorsze relacje ze swoimi bliski. Młodzi ludzie, którzy wychowują się w rodzinach mających pozytywną postawę wobec alkoholu, dużo wcześniej sięgają po alkohol, ponieważ czują, że takie zachowanie jest akceptowane przez rodzinę. 

Alkoholizm a media

Dzieci i młodzież są też dużo bardziej podatne na sugestię i na informację, zawarte chociażby w Internecie. Obserwują, że ich bardziej znani rówieśnicy pochwalają picie alkoholu i wręcz rekomendują to jako sposób na poradzenie sobie z nieśmiałością czy problemami w szkole. 

Skutki picia przez dzieci i młodzież

Długotrwałe picie alkoholu wpływa negatywnie na zdrowie dorosłych, ale też młodych ludzi. Nadużywanie alkoholu w tracie dorastania i dojrzewania, może mieć bardzo poważne skutki, poważniejsze niż dla dorosłego człowieka, ponieważ wpływa to na rozwój i pracę mózgu. Może to skutkować problemami z pamięcią, w tym pamięcią krótkotrwałą oraz z myśleniem, co będzie miało bardzo negatywne skutki w życiu dorosłym. 

Picie alkoholu w okresie nastoletnim wpływa również na poważne uszkodzenia wątroby. Organ ten zamiast pracować poprawnie, ma ciągle trwający stan zapalny. Alkohol pity w trakcie dojrzewania wpływa też negatywnie na równowagę hormonalną w organizmie. Powoduje to nieprawidłowy rozwój układu rozrodczego, zaburza też rozwój pozostałych organów oraz mięśni i kości.

Spożywanie alkoholu w młodym wieku ma również wpływ na psychikę. Może powodować zaburzenia, takie jak zachowania agresywne czy kradzieże, także może doprowadzić do depresji, leków czy stresu pourazowego. 

Młodzież, która jest uzależniona od alkoholu, jest też bardziej narażona na popełnienie samobójstwa. Będąc pod wpływem alkoholu traci też zahamowania i może np. spowodować wypadek samochodowy. 

Alkohol ma też wpływ na zachowania seksualne wśród nastolatków, które będąc pod wpływem dokonują bardzo ryzykownych zachowań – np. stosunków bez użycia prezerwatyw. 

Nastolatki po alkoholu dokonują też często czyny karalne, bo wydaje im się, że są bezkarne i że będą miały szczęście. Najczęściej wtedy takie podejście prowadzi do bójek, kradzieży czy włamań, a w skrajnych przypadkach może dojść do zabójstwa.

Sposoby zapobiegające piciu alkoholu wśród dzieci i młodzieży

Przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży prowadzonych jest wiele programów edukacyjnych, które uświadamiają na temat negatywnych konsekwencji, które powoduje picie alkoholu. Prowadzone też jest doszkalanie dla samych rodziców, aby umiejętnie potrafili obserwować zachowania swoich dzieci i aby umieli odpowiednio zareagować.

Jak rozmawiać z dzieckiem o uzależnieniu od alkoholu?

Najważniejsze podczas rozmowy z dzieckiem na temat alkoholu jest to, aby dowiedzieć się co ono myśli na jego temat, jakie ma zdanie na temat picia go przez osoby nieletnie. Warto porozmawiać o powodach, jakie według niego ma jego rówieśnik, aby sięgnąć po alkohol. Podczas rozmowy należy uważnie słuchać dziecka, co ma do powiedzenia, nie wolno mu przerywać, a wtedy poczuje, że jego punkt widzenia jest bardzo ważny dla rodzica.

Podczas rozmowy ze swoim dzieckiem warto też wytłumaczyć mu dlaczego nie warto pić. Nie można tylko mu tego zakazać bez wyjaśnień, ale też należy zrezygnować z przerażających opowieści na temat alkoholików. Najważniejsze jest, aby otwarcie powiedzieć co sądzi się o piciu alkoholu przez dzieci i wyjaśnić dlaczego chce się, aby twoje dziecko tego unikało. Trzeba też wyjaśnić jakie są skutki alkoholu – mogą wpłynąć negatywnie na zdrowie, ale też przyczynić się do niebezpiecznych zachowań, które mogą doprowadzić do utraty życia przez dziecko lub kogoś innego.

Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ

Dzieci i młodzież są bardzo narażone na wpływ otoczenia, które może namówić je do wielu rzeczy, w tym do picia alkoholu. Mimo to, warto wtedy szczerze rozmawiać ze swoim dzieckiem, aby czuło w rodzicu oparcie i w razie problemów przyszło do niego po poradę.

Oceń