Together Magazyn » Rodzic » Wychowanie » Centrum Wychowania Przez Sztukę „Kuźnia Talentów”

Centrum Wychowania Przez Sztukę „Kuźnia Talentów”

Co warto wiedzieć?

Centrum Wychowania Przez Sztukę Kuźnia Talentów to niezwykłe miejsce, w którym rodzice mogą zadbać o wszechstronny rozwój artystyczny swoich dzieci. Tworzą je ludzie kochający sztukę – jest ona dla nich ważnym i nieodłącznym elementem codziennego życia. Co istotne, nigdy nie jest za wcześnie na taką formę edukacji, dlatego z programu Kuźni Talentów mogą korzystać nawet niemowlęta.
W ramach przedpołudniowych zajęć wspomagany jest wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci. Ich podstawą jest oczywiście kontakt z wielkimi dziełami sztuki. Dzięki temu jest możliwe kompleksowe przygotowanie dziecka do etapu edukacji przedszkolnej. Młodsze dzieci – niemowlęta, w wieku 1–2 lat – mogą się rozwijać muzycznie, korzystając ze specjalnie przygotowanego programu. W godzinach popołudniowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym realizują swoje pasje – zarówno muzyczne, taneczne, jak i plastyczne. Soboty są dniem imprez urodzinowych i okolicznościowych.
Podstawę programu wdrażanego w Kuźni Talentów jest książka Stefana Szumana, wybitnego psychologa, pedagoga i lekarza, O sztuce i wychowaniu estetycznym, a konkretnie: proponowana w niej zasada „3 × u”, odnosząca się do sztuki („udostępnianie”, „uprzystępnianie”, „upowszechnianie”).

Miejsce przyjazne rodzinom.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach Centrum Wychowania Przez Sztukę, dzieci mogą nabyć wielu umiejętności. Ważny jest rozwój społeczny, a więc budowanie kontaktu z rówieśnikami i odnajdywanie swojego miejsca w małej grupie. Stopniowe utrwalanie poczucia wartości, tak ważne w późniejszym życiu, rozpoczyna się właśnie od określenia własnej pozycji wśród rówieśników. W zakresie rozwoju artystycznego dziecko może rozwijać małą i dużą motorykę, ekspresję mimiczną, ruchową i emocjonalną. Zajęcia w Kuźni Talentów pobudzają wyobraźnię i zdolności twórcze oraz służą wyrobieniu dobrego smaku estetycznego. Warto również wskazać na wzbogacanie zakresu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijanie spostrzegawczości, pamięci, umiejętności dokonywania analizy i syntezy. Spośród programu zajęć dzieci mogą się realizować artystycznie w tańcu, od niemowlęctwa oswajać się z najlepszą muzyką, uczyć się śpiewu, zapoznawać się jazzem, odkrywać sztuki plastyczne. Kuźnia Talentów jest miejscem, w którym można rozwijać każdą aktywność artystyczną pod opieką wykwalifikowanej kadry.

Współpraca z Magazynem Together
Czy istnieje idealna forma wychowania dzieci? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno ważną rolę w wychowaniu dzieci odgrywa kontakt ze sztuką. Nie tylko zaznajamia ze światem wielkich dzieł, ale i rozwija społecznie, emocjonalnie oraz uczy wrażliwości na piękno. Ten typ pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspierany przez Magazyn Together, jest realizowany w Centrum Wychowania Przez Sztukę. Na pewno każdy rodzic powinien wziąć go pod uwagę.

Centrum Wychowania Przez Sztukę Kuźnia Talentów
ul. Szyprów 24B, Gdynia
Dojazd samochodem tylko od ulicy Powstania Styczniowego.
tel. 720 880 620
e-mail: biuro@wychowanieprzezsztuke.pl
http://wychowanieprzezsztuke.pl/

Oceń