Wszyscy uczniowie w Polsce muszą zapoznawać się z podobnym zakresem materiału, ustalonym w ramach podstawy programowej. Wiadomo jednak, że nie ma dwóch bliźniaczych szkół. Co sprawia, że niektóre placówki są bardziej lubiane przez uczniów i uzyskują lepsze wyniki w nauczaniu? Jednym z czynników jest zacieśnianie relacji między uczniami a nauczycielami.

Każdy uczeń jest wyjątkowy

W szkole, oprócz przyswajania wiedzy, dziecko zaczyna odkrywać swoją tożsamość, identyfikować się na tle grupy rówieśniczej. Na poszczególnych etapach rozwoju może rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Tutaj kluczową rolę odgrywają nauczyciele, którzy powinni każde dziecko traktować indywidualnie, dostrzegając w nim odrębną i wartościową jednostkę. Jeśli dziecko zginie w szkolnej anonimowości, wówczas nawet najbardziej wartościowe talenty mogą zostać pominięte.

Szkolnej anonimowości sprzyjają duże szkoły z licznymi klasami. Natomiast kameralne placówki, gdzie nauczyciele doskonale znają swoich uczniów, z reguły oferują wszechstronne możliwości rozwoju uczniów. Za przykład mogą posłużyć szkoły w Centrum Kształcenia im. św. Wojciecha w Gdańsku, gdzie klasy liczą do 16 uczniów. Każdy uczeń może liczyć tutaj na wyjątkową uwagę, poszanowanie jego indywidualizmu oraz wspieranie zainteresowań i talentów.

Wracać z chęcią do szkoły

Jeśli uczeń odczuwa, że jest ważną i szanowaną osobą, buduje poczucie swojej wartości. Bardzo ważne jest wsparcie pedagogów, którzy na co dzień przebywają z uczniem, obserwując systematycznie jego rozwój. Nauka w kameralnej atmosferze zdecydowanie sprzyja zacieśnianiu więzi między uczniami a nauczycielami. To wszystko tworzy płaszczyznę integracji, dzięki której uczeń z chęcią wraca do szkoły. Wie, że jest to miejsce przyjazne.

Uczniowie szkół w Centrum Kształcenia im. św. Wojciecha w Gdańsku zawsze mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanej kadry. Przyjacielską atmosferę widać tutaj na każdym kroku – począwszy zacieśnienia relacji między uczniami i nauczycielami, poprzez kształtowanie płaszczyzny dobrego kontaktu, a skończywszy na konstruktywnej współpracy z rodzicami. Uczniowie odczuwają, że uczęszczają do szkoły, którą współtworzą. To również istotny element w świadomości młodego człowieka. Powinien się on przecież utożsamiać z miejscem, w którym spędza ten bardzo ważny etap swojego życia.

Nie tylko nauka

Szkoła nieodłącznie jest zestawiana nauką, przez co nie zawsze wywołuje pozytywne skojarzenia. Oczywiście samo przyswajanie wiedzy jest ważnym etapem w procesie kształcenia. Natomiast duże znaczenie ma zapewnienie uczniom komfortowych warunków i odpowiednich pomocy dydaktycznych. To kolejny, ważny element wsparcia, który powinna zapewnić placówka edukacyjna.

Uczniowie powinni czuć się w szkole swobodnie. Można osiągnąć taki cel, zapewniając im dostęp do zajęć dodatkowych. Nie tylko umożliwiają one twórcze rozwijanie talentów, ale również zapewniają kształtowanie kompetencji, które są przydatne w dorosłym życiu. Uczniowie Centrum Kształcenia im. św. Wojciecha w Gdańsku mogą uczestniczyć w bogatym programie zajęć pozalekcyjnych, który obejmuje m.in. wychowanie fizyczne, naukę języków obcych czy przedmioty ścisłe. Każdy z uczniów może liczyć na to, że jego pasja spotka się ze zrozumieniem i pełnym wsparciem.

Szczegółowa oferta Centrum Kształcenia im. św. Wojciecha w Gdańsku jest dostępna na stronie internetowej www.szkolywojciecha.pl.

O Autorze

Mat. Redakcyjne

Magazyn Together - Rodzinna strona Trójmiasta

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany