Together Magazyn » Rodzic » Bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców

Bezpłatne szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców
Zapraszamy Rodziców do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie odbędzie się 22 listopada 2014 roku (sobota) w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku, przy ul. Zakopiańskiej 37a.
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia.
W programie obok zagadnień przedstawianych w formie teoretycznej – praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów, wykonywanie resuscytacji.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 listopada br. drogą mailową, adres e-mail: gdansk@szkolasokrates.pl

Więcej informacji na www.szkolasokrates.pl

Szkoła dla Rodziców – wyjątkowe rodzicielstwo


Cykl 10 spotkań – zajęć warsztatowych dla rodziców, które małymi krokami mają doprowadzić rodziców do głębszej relacji z własnymi dziećmi dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To proces i nauka dialogu oraz kształtowanie więzi opartej na wzajemnym szacunku.
Celem zajęć jest:
• wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
• nauka umiejętności lepszego porozumienia się z własnym dzieckiem
• refleksja nad własną postawą wychowawczą.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 listopada br. drogą mailową, adres e-mail: gdansk@szkolasokrates.pl
Więcej informacji na www.szkolasokrates.pl

Oceń