Together Magazyn » Aktualności » Beata Szydło zapowiada rozszerzenie programu „Rodzina 500+”

Beata Szydło zapowiada rozszerzenie programu „Rodzina 500+”

Do programu „Rodzina 500+” dodawane będą kolejne elementy – zadeklarowała premier Beata Szydło po spotkaniu z wielodzietnymi rodzinami. Wcześniej zapowiedziała też programy dla małych firm oraz podwyżki dla służb mundurowych.

W ramach spotkań w związku ze 100 dniami funkcjonowania rządu premier odwiedziła podwarszawski Józefów, gdzie jeszcze w czasie kampanii wyborczej spotykała się z rodzinami wielodzietnymi i przedstawiła założenia programu „Rodzina 500+”. Zapowiedziała, że do programu dodawane będą już wkrótce kolejne elementy, które są ważne dla polskich rodzin.

Premier podkreśliła, że „Rodzina 500+” to najważniejszy program rządu, przyjęty bardzo szybko, który z jednej strony ma zapewnić wsparcie dla rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej, ale z drugiej strony ma dać jasny sygnał: Polsce zależy na rodzinach, polskie państwo, polski rząd będzie wspierał rodziny.

Beata Szydło oceniła, że w ciągu 100 dni funkcjonowania jej gabinetu udało się stworzyć dobry klimat wokół polskiej rodziny, który – jak podkreśliła – jest tematem ponad podziałami politycznymi. Premier podkreśliła, że w tym czasie udało się wdrożyć inne rozwiązania służące rodzinie: ustawę znoszącą obowiązek szkolny sześciolatków oraz ustawę zakazującą odbierania rodzicom dzieci ze względu na biedę.

Oceń