Together Magazyn » Aktualności » A.S.T.M.A pod żaglami

A.S.T.M.A pod żaglami

Kamil Lewandowski, inicjator projektu, swoja˛ przygodę z żeglarstwem rozpoczął jako dziecko z zaawansowaną astmą. Odniósł nie tylko wielki sukces sportowy (uzyskał tytuł młodzieżowego mistrza świata w windsurfingu) ale także sukces w walce z chorobą. Realizacji projektu wraz z Kamilem podjęła się grupa jego przyjaciół (Nieformalna Grupa Żeglarzy). Projekt „A.S.T.M.A. pod żaglami” jest pomysłem na to, by młodzież astmatyczna zerwała ze stereotypami, przekroczyła ograniczenia, uwierzyła w siebie i zaczęła korzystać z pełni swoich praw. Tematem projektu jest żeglarstwo jako narzędzie umożliwiające włączanie społeczne i aktywne uczestnictwo młodzieży astmatycznej.

Celem projektu jest wsparcie i aktywizacja grupy młodych astmatyków poprzez pozaformalną edukację. Celem jest także zmiana świadomości społecznej na temat chorób o podłożu alergicznym. Młodzież, która bęedzie brać udział w projekcie, krok po kroku będzie zdobywać umiejętności niezbędne do bezpiecznego żeglowania. Zajęcia na basenie nauczą młodzież ćwiczeć oddechowych oraz poprawią umiejętności pływackie. Przez dwa miesiące młodzież będzie trenować żeglarstwo pod okiem profesjonalnych trenerów. Na warsztatach o nazwie „agencja reklamowa” młodzi astmatycy wcielą się w rolę kreatywnych projektantów ulotek i plakatów. Warsztaty „śmieciosztuki” uwrażliwią młodzież na kwestie wyzwań ekologicznych oraz pozwolą na wypowiedzenie się w kwestii ważnych wartości europejskich w formie artystycznej. Swoje osiągnięcia w nieformalnej edukacji w ramach projektu młodzi astmatycy zaprezentują szerokiemu gronu osób w trakcie imprezy żeglarskiej.

Document-page-001 (9)
Efektem projektu będzie wzbogacenie lokalnej społeczności o młodych obywateli, którzy równie dobrze będą radzić sobie z falami i wiatrem na wodzie co z przeciwnościami i problemami w codziennym życiu. Materiały zrealizowane i opublikowane w ramach projektu będę stanowiły pomoc dla osób borykających się z problemami astmy i alergii zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Oceń