Together Magazyn » Aktualności » Znamy wyniki międzynarodowego konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

Znamy wyniki międzynarodowego konkursu Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku

Uczniowie z Polski i z zagranicy zaprezentowali swoje spojrzenie na region Morza Bałtyckiego. Konkurs realizowany jest w ramach Programu od sześciu lat. W tym roku po raz pierwszy wykroczył zasięgiem poza granice naszego kraju. Dziesiątka laureatów wypłynie w wakacyjny rejs po Morzu Bałtyckim.

Zadaniem uczestników konkursu „How do we see the Baltic Sea” było przygotowanie infografik prezentujących spojrzenie młodzieży na region Morza Bałtyckiego. Laureaci z Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego na przełomie lipca i sierpnia rozpoczną swoją żeglarską przygodę pod okiem kapitana Andrzeja Kopytko, na pokładzie jachtu „True Delphia”. Jednostka jest sportową wersją jachtu Delphia 37 uznanego i cenionego w świecie polskiego producenta jachtów Delphia Yachts.

W ramach projektu Ocean17 przygotowuję się do startu w regatach OSTAR w 2017 roku. To regaty, których trasa biegnie z Anglii do USA trasą północną w sąsiedztwie gór lodowych, gdzie żeglarze muszą zmierzyć się z silnym przeciwnym wiatrem, prądem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i własnymi słabościami. Chcę pokazać młodzieży, że żeglarstwo to sport, który buduje charakter, uczy pokory wobec natury i żywiołu, a także szacunku wobec ludzi, z którymi wyrusza się w morze. Jestem przekonany, że będzie to bardzo wzbogacające doświadczenie zarówno dla młodzieży, jak i dla mnie – podkreśla kapitan Andrzej Kopytko.

Młodzież wykazała się dużą samodzielnością i znajomością działań podejmowanych w regionie Morza Bałtyckiego w obszarach takich jak: tożsamość kulturowa, zrównoważony transport, środowisko naturalne, turystyka, sport. Nadesłane prace pokazały, że zdecydowanie warto angażować młodzież w międzynarodowy dialog na rzecz rozwoju regionu. Na wodzie spotkają się uczniowie z różnych stron Polski oraz z zagranicy. Dzięki temu doświadczeniu, laureaci zyskają wspólną perspektywę i lepiej zrozumieją podobieństwa i różnice, które budują kulturę regionu Morza Bałtyckiego.

1

Konkurs realizowany jest w ramach wydarzeń Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, pod patronatem honorowym Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Global Compact w Polsce – polskiego przedstawicielstwa największej na świece inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, działającej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. W ubiegłym roku Global Compact w Polsce zainicjowała Program Bałtyk 2015-2020, który ma na celu wypracowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego. Coroczny konkurs Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku organizowany jest dzięki zaangażowaniu sponsorów – Ferrero Polska, w ramach programu Kinder+Sport oraz Grupie LOTOS.

Polska Prezydencja w Radzie Państw Morza Bałtyckiego zakończy się wraz z końcem czerwca, od 1 lipca prezydencję w RPMB obejmie Islandia.

Zapraszamy do oglądania zwycięskich prac na stronie:

www.programedukacjimorskiej.pl/konkurs

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się podstaw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Celem Programu Edukacji Morskiej jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej i bogatego dziedzictwa ich miasta. Udział w rejsach jest dla uczestników bezpłatny. Sponsorami Programu są – Ferrero Polska, w ramach akcji Kinder+Sport oraz Grupa LOTOS S.A.

www.programedukacjimorskiej.pl

facebook.com/ProgramEdukacjiMorskiej

Rada Państw Morza Bałtyckiego

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) to najważniejsza organizacja współpracy międzyrządowej w regionie Morza Bałtyckiego. Powołana została w 1992 podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze. Odegrała istotną rolę w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych w regionie po zimnej wojnie. Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Sekretariat RPMB znajduje się w Sztokholmie. RPMB określa cele polityczne, plany działania, prowadzi tematyczne grupy współpracy ekspertów w wielu dziedzinach, wspiera realizację lokalnych projektów wielostronnych (seed money), stanowi forum wymiany dobrych praktyk. Roczny okres prac RPMB podsumowują organizowane naprzemiennie Sesje Ministerialne RPMB i Szczyty Bałtyckie Szefów Państw i Rządów (najwyższe forum w regionie).

Pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Państw Morza Bałtyckiego, Polska koncentruje się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region.

 

Oceń