Together Magazyn » Aktualności » Żłobki bliskościowe? co to takiego?
zlobki-bliskosciowe

Żłobki bliskościowe? co to takiego?

Żłobki bliskościowe cieszą się wśród rodziców coraz większą popularnością. Nic dziwnego, bowiem żłobek to pierwsze miejsce, z którym ma styczność maluch i w którym będzie zostawał na dłuższy okres czasu bez rodzica. Ideą żłobków bliskościowych jest przede wszystkim wspiera indywidualnego rozwoju dziecka, nacisk na samodzielność, a jednocześnie nieprowokowanie wymuszonych zachowań.

Małe grupy i indywidualne podejście

Tym, co wyróżnia żłobki bliskościowe, są niewielkie grupy, w jakich prowadzone są zajęcia. W tradycyjnym żłobku grupa liczy nierzadko nawet i 20 osób, podczas gdy w żłobkach bliskościowych dzieci w danej grupie jest maksymalnie kilkoro. Dzięki temu opiekunowie mogą w lepszy sposób obserwować rozwój i zachowania poszczególnych podopiecznych. Umożliwia to wychwycenie jakichkolwiek nieprawidłowości nawet na wczesnym etapie i wdrożenie odpowiednich działań. W żłobkach bliskościowych nie spotkamy się z odgórnie narzuconymi porami drzemek ani koniecznością zakończenia karmienia naturalnego. Opiekunowie mają świadomość, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie, potrzebuje większej lub mniejszej ilości uwagi i odpoczynku.

Brak systemu kar i nagród

W żłobkach bliskościowych nie spotkamy się z tradycyjnym systemem kar i nagród, który przewiduje pochwałę zachowań prawidłowych i negowanie zachowań negatywnych. Dzieci zwykle nie mają świadomości, dlaczego otrzymują nagrodę bądź karę, dlatego takie podejście nie ma większego sensu, szczególnie w tak wczesnym wieku. Zamiast tego ważne jest tłumaczenie maluchowi, dlaczego jego zachowanie jest złe. Tymczasem, jeśli prezentuje prawidłową postawę, należy go w odpowiedni sposób pochwalić, jednak bez nagradzania. Opiekunowie w żłobkach bliskościowych często rozmawiają z rodzicami o tym, jak wprowadzić system wychowania bez kar i nagród w domu. Ważne bowiem, aby w tej kwestii zachować pewną spójność. Dziecko, które nie zna kary ani nagrody, w lepszy sposób grupuje zachowania na pożądane oraz niewłaściwe.

Relacja rodzic-opiekun-dziecko

W żłobkach bliskościowych dużą wagę przywiązuje się do zachowania prawidłowej relacji na linii rodzic-opiekun-dziecko. Nie spotkamy się więc z szybkim odprowadzeniem dziecka do rodzica, gdy ten przychodzi go odebrać. Wręcz przeciwnie – opiekunowie poświęcają sporo czasu na to, aby powiedzieć rodzicom, co dziecko w danym dniu robiło, jak się zachowywało bądź jakie nieprawidłowości wychwycono.

Opiekunowie wspierają rodziców w wychowaniu dziecka, mając oczywiście na uwadze to, że każdy rozwija się w sposób indywidualny. Prawidłowa komunikacja jest bardzo istotna w żłobkach bliskościowych. Rodzice, w razie potrzeby, mogą liczyć na wsparcie doświadczonych pedagogów czy innych specjalistów. Warto mieć na uwadze to, że dziecko uczęszczające do żłobka bliskościowego jest obserwowane w zupełnie inny sposób, niż dziecko, które uczęszcza do zwykłej placówki. Dzięki małym grupom opiekunowie są w stanie poświęcić więcej czasu konkretnemu dziecku, mogą też dogłębnie przeanalizować zachowania czy problemy wraz z rodzicami. 

Oceń