Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Zielone źródła mocy – Wodociągi Warszawskie wkraczają w erę samowystarczalnej energii odnawialnej
zielona energia

Zielone źródła mocy – Wodociągi Warszawskie wkraczają w erę samowystarczalnej energii odnawialnej

W poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych, Wodociągi Warszawskie intensyfikują swoje starania o partnerów w tym zakresie. Priorytetowym celem spółki pozostaje dostarczanie Warszawiakom wody, a przy tym ochrona zasobów naturalnych poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. W tym kontekście kluczową rolę odgrywają inwestycje w nowoczesne technologie oraz inicjatywy skierowane na zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

W ramach dotychczasowych inwestycji Wodociągów Warszawskich szczególną uwagę zasługują projekty związane z budową farm fotowoltaicznych. Na terenach należących do spółki już obecnie funkcjonują instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy szczytowej wynoszącej 7,37 MW. Ponadto, trzy kluczowe oczyszczalnie ścieków, a mianowicie „Czajka”, „Południe” oraz „Pruszków”, wykorzystują proces kogeneracji do pozyskiwania energii z biogazu, który stanowi efekt fermentacji komunalnych osadów ściekowych. W chwili obecnej biogaz jest centralnym odnawialnym źródłem energii, wykorzystywanym z powodzeniem w operacjach spółki. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://mpwik.com.pl/view/wodocigi-warszawskie-szukaj-partnerow-w-pozyskiwaniu-zielonej-energii.

Przejście na Zieloną Energię – Wodociągi Warszawskie dążą do samowystarczalności OZE

Wodociągi Warszawskie kontynuują konsekwentne dążenia do zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Obecnie, 49,4 GWh energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych stanowi imponujące 26% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwie. Niemniej jednak, z zamiarem osiągnięcia pełnej samowystarczalności energetycznej w najbliższych dekadach, spółka poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią znaczne zwiększenie produkcji zielonej energii. Otwarte na współpracę, Wodociągi Warszawskie zapraszają producentów i dostawców technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii do kontaktu. Jeżeli dysponujesz produktami lub technologiami sprzyjającymi produkcji energii z odnawialnych źródeł i jesteś zainteresowany współpracą z największym przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w Polsce, to zapraszamy do przesyłania zapytań na adres mailowy: bnt@mpwik.com.pl.

5/5 – (2 głosów)