Together Magazyn » Dom » Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – co to jest i jak przebiega?
klucze

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – co to jest i jak przebiega?

Wykreślenie hipoteki to procedura, która pozwala usunąć zapis o obciążeniu danej nieruchomości zobowiązaniem finansowym. Hipoteka stanowi bowiem rodzaj zabezpieczenia kredytu, pożyczki bądź też innych umów. W przypadku gdy dłużnik przestałby spłacać raty, dom, mieszkanie lub inny budynek obciążony hipoteką zostałby przejęty przez instytucję udzielającą kredytu – wszystko zgodnie z prawem. Po spłacie zobowiązania można jednak domagać się wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Jak to zrobić? Kto może tego dokonać? Ile to kosztuje? Sprawdź!

  1. Wykreślenie hipoteki – kiedy należy wypełnić i złożyć wniosek?
  2. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – ile kosztuje?
  3. Co jest potrzebne do wykreślenia hipoteki?

Wykreślenie hipoteki – kiedy należy wypełnić i złożyć wniosek?

Warto zacząć od tego, że wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy kredyt hipoteczny zaciągnięty na daną nieruchomość zostaje całkowicie spłacony. Jest to jednoznaczne z tym, że zostaje ona, mówiąc kolokwialnie, wolna od długów. Wiele osób nie jest świadomych tego, że nie istnieje zjawisko automatycznego wykreślenia hipoteki z dokumentów. Procedura ta wymaga wykonania określonego działania przez kredytobiorcę. Każdy właściciel nieruchomości musi pamiętać o usunięciu wpisu hipoteki – w przeciwnym razie będzie on dalej figurował w dokumentach aż do momentu złożenia i oczywiście pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Trzeba mieć na uwadze to, że po uregulowaniu całości zobowiązania finansowego wierzyciel hipoteczny, czyli najczęściej bank, w którym zaciągnęliśmy hipotekę, przekazuje kredytobiorcy tak zwany kwit mazalny. To nic innego jak potwierdzenie, że kredyt czy też pożyczka zostały w pełni spłacone. Warto pamiętać o tym, że w niektórych bankach możemy spotkać się z koniecznością opłaty za wystawienie tego typu dokumentu. W innych natomiast otrzymamy go bez dodatkowych kosztów.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, kto może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, panuje przekonanie, że odpowiedzialność za to spoczywa na instytucji finansowego. Nic bardziej mylnego. To właściciel nieruchomości objętej wcześniej zabezpieczeniem musi sam zadbać o to, aby przestała widnieć w księdze wieczystej. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że zgodnie z przepisami bank jest zobowiązany do wsparcia nas w tym procesie, ale nie zrobi tego za nas.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak to, kto jest upoważniony do podpisania wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej danej nieruchomości. Kluczowe pytanie brzmi – ilu ma właścicieli? Jeśli jednego – sprawa jest prosta. Jeśli jednak dom czy też mieszkanie pozostaje w posiadaniu kilku współwłaścicieli – podpis każdego z nich jest konieczny do tego, aby wniosek był uznany za ważny. Jeśli jesteśmy w związku małżeńskim i oboje widniejemy jako właściciele – złożenie wniosku wniosku wymaga obu podpisów. W przeciwnym razie sąd najprawdopodobniej odrzuci go już na samym wstępie.

A co ze zgodą wierzyciela hipotecznego? Zrobienie porządku w księgach wieczystych nie wymaga otrzymania od banku stosownego oświadczenia opatrzonego notarialnym poświadczeniem podpisów. W zupełności wystarczy tradycyjny dokument z podpisem pracownika lub pracowników instytucji, którzy są do tego upoważnieni. Nieco inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy hipoteka stanowi zabezpieczenie pożyczki prywatnej. Mało praktykowane rozwiązanie, jednak możliwe. Tutaj w grę wchodzi już notarialne poświadczenie podpisów.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – ile kosztuje?

Czy trzeba zapłacić za wykreślenie hipoteki, a tym samym uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym? Okazuje się, że tak. Jest to jednak stosunkowo niska kwota – w praktyce mowa o 100 złotych.

Jak można ją uregulować? Można to zrobić osobiście w kasie sądu – zarówno gotówką, jak i z pomocą karty kredytowej. Istnieje również możliwość skorzystania z elektronicznych znaków opłaty sądowej, które dostępne są za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można je także nabyć w kasie sądu.

Co jest potrzebne do wykreślenia hipoteki?

Podstawą do wykreślenia hipoteki jest wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór. Należy go złożyć w sądzie rejonowym, w którym prowadzona jest księga wieczysta naszej nieruchomości. Trzeba jednak pamiętać o tym, że sam wniosek nie wystarczy. Wraz z nim należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. O jakich mowa?

Wśród załączników wymaganych przez sąd do wykreślenia hipoteki znajdują się:

  • kwit mazalny, który jest formą zgody wierzyciela hipotecznego na przeprowadzenie tej procedury,
  • odpowiednie potwierdzenie na to, że pracownik banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny jest upoważniony do reprezentowania instytucji i może odpowiadać w jej imieniu,
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jak złożyć wniosek? Można to zrobić osobiście – stawiając się w odpowiednim sądzie rejonowym. Istnieje również możliwość dopełnienia formalności drogą listowną. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby przesyłając wniosek wpisać odpowiednie dane placówki, jak również załączyć wszystkie niezbędne dokumenty. Tym najważniejszym jest oczywiście poprawnie wypełniony formularz. Jeśli w najbliższym czasie planujemy również inne czynności takie jak np. przerejestrowanie przyczepki samochodowej, aktualny formularz znajdziemy na tej stronie.

5/5 – (1 głosów)