Together Magazyn » Aktualności » Weryfikacja tożsamości online – jak przebiega ten proces?
weryfikacja wp

Weryfikacja tożsamości online – jak przebiega ten proces?

Proces weryfikacji tożsamości online pozwala potwierdzić, że klient jest faktycznie osobą, za którą się podaje. Jest to szczególnie przydatne w handlu elektronicznym, gdzie wymagane jest na przykład sprawdzenie ile lat ma klient, który chce kupić produkt z ograniczeniem wiekowym. Weryfikacja tożsamości przydaje się również w sytuacjach, gdy e-sklep oferuje swoim klientom raty lub płatności odroczone.

Jak przebiega weryfikacja tożsamości?

Proces weryfikacji tożsamości online zapewnia szybkie i bezpośrednie potwierdzenie tożsamości klienta, eliminując potrzebę fizycznej obecności w punkcie obsługi. Kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw jest możliwość uzyskania pewności co do autentyczności danych podawanych przez klientów, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji. 

Weryfikacja tożsamości może odbywać się za pomocą różnych metod, z których każda ma swoje specyficzne cechy i wymaga odmiennego podejścia. Przyjrzyjmy się każdej z nich.

Przelew weryfikacyjny

Przelew weryfikacyjny jest metodą na potwierdzenie danych, która polega na dokonaniu przez klienta symbolicznego przelewu, często o wartości 1 złoty. Procedura ta umożliwia instytucji finansowej zweryfikowanie podstawowych danych klienta, takich jak imię, nazwisko, adres oraz numer konta bankowego. Mechanizm ten wykorzystuje fakt, że dane użyte do zrealizowania przelewu muszą być zgodne z danymi właściciela konta, co stanowi podstawę do potwierdzenia tożsamości klienta.

Weryfikacja z użyciem bankowości internetowej

W trakcie tego procesu, klient inicjuje weryfikację tożsamości, logując się do swojego konta bankowego poprzez bezpieczne interfejsy API dostarczane przez bank. Następnie, za zgodą klienta, system bankowy udostępnia wybrane informacje identyfikacyjne licencjonowanemu operatorowi płatności lub usługodawcy, który odpowiada za finalne potwierdzenie tożsamości. Dzięki temu, proces weryfikacji jest zarówno bezpieczny, jak i efektywny, minimalizując ryzyko nadużyć oraz oszustw finansowych.

Fotoweryfikacja

Weryfikacja tożsamości, która polega na użyciu zdjęcia (często selfie) użytkownika wraz z jego dokumentem tożsamości, takim jak dowód osobisty czy paszport. Użytkownik robi zdjęcie siebie trzymającego dokument tożsamości, a następnie przesyła je do analizy przez system weryfikacyjny. Specjalistyczne oprogramowanie porównuje zdjęcie na dokumencie z twarzą użytkownika na selfie, aby potwierdzić, że osoba dokonująca weryfikacji jest właścicielem przedstawionego dokumentu. Proces ten wykorzystuje zaawansowane technologie rozpoznawania twarzy, zapewniając szybkość i bezpieczeństwo procesu.

Weryfikacja dowodu tożsamości (OCR)

Użytkownik jest proszony o przesłanie kopii (ksero lub zdjęcie) dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), który może być weryfikowany za pomocą nowoczesnej technologii OCR. System analizuje obraz i zbiera z niego informacje tekstowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer dokumentu.

Wynik weryfikacji tożsamości

Na podstawie zebranych informacji i przeprowadzonych analiz, proces weryfikacji tożsamości kończy się zatwierdzeniem lub odrzuceniem wniosku użytkownika. Jest on informowany o wyniku weryfikacji, a w przypadku sukcesu, może skorzystać z oferty, na której mu zależało.

 

5/5 – (6 głosów)