Together Magazyn » Edukacja » Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

 

Współczesny świat coraz bardziej przypomina globalną wioskę. Łatwo możemy przemieszczać się z miejsca na miejsce, nawiązywać kontakty z ludźmi z najodleglejszych krajów czy kupować w sklepach internetowych na całych świecie. Jednak mimo wszystkich udogodnień, istnieje bariera, którą czasami jest ciężko pokonać. To bariera językowa.

Nauka języków obcych nie jest obecnie postrzegana ani w kategoriach hobbystycznych, ani ekscentrycznych. W wielu dziedzinach życia umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym jest po prostu niezbędna. Aby się o tym przekonać, wystarczy prześledzić ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Im więcej znamy języków, tym możemy uzyskać mocniejszą pozycję na rynku zawodowym. Jednak nauka języków obcych wiąże się nie tylko z ich praktycznym zastosowaniem. W ten sposób budujemy też poczucie własnej wartości i rozwijamy się wewnętrznie. Możemy również poznawać inne kultury i pozyskiwać wiele cennych informacji, na przykład korzystając z zasobów internetu.

Od kiedy warto uczyć się języków obcych? W zasadzie nie ma dolnej granicy wiekowej. Można wręcz stwierdzić, że im wcześniej zaczniemy oswajać dziecko z nieznanym językiem, tym lepiej! Oczywiście, trudno, aby dziecko w wieku 3–4 lat miało poznawać zawiłości gramatyki języka obcego, skoro nie potrafi jeszcze w pełni posługiwać się językiem ojczystym. Niemniej nauka słówek, a przede wszystkim – werbalny kontakt z językiem obcym przyniesie w przyszłości wiele korzyści. W przypadku najmłodszych dzieci, najlepszą formą edukacji jest nauka poprzez zabawę, bez zbędnej presji i wygórowanych oczekiwań.

Oczywiście nie ma również górnej granicy nauki języków obcych. Podobnie jak w przypadku innej aktywności umysłowej, również i w tym aspekcie można stwierdzić, że na naukę nigdy nie jest za późno. Nawet jeśli nie będziemy mieli praktycznej możliwości wykorzystania swoich umiejętności językowych, wartością samą w sobie jest fakt, że rozwijamy się wewnętrznie. Nauka jest przecież najlepszą formą inwestycji w samego siebie. Przyswajanie języków obcych rozszerza nasze horyzonty i pozwala utrzymywać wewnętrzną samodyscyplinę.

W przypadku nauki języków obcych w zasadzie nie można mówić o jakichkolwiek wadach. Jest to forma samodoskonalenia, która przynosi wyłącznie korzyści. Uczmy się zatem języków obcych, dbając o swój rozwój, i zachęcajmy do tego dzieci – już od najmłodszych lat!

Oceń