Together Magazyn » Aktualności » Warsztaty chemiczne BEST w CKWS

Warsztaty chemiczne BEST w CKWS

29 września zespół Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przeprowadzi warsztaty naukowe w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Warsztaty odbędą się w ramach Jesiennego Kursu Naukowego 2016, organizowanego przez Stowarzyszenie BEST. Ich uczestnikami będą zagraniczni studenci z ponad 15 europejskich krajów oraz studenci Politechniki Gdańskiej.

Część warsztatowa zostanie poświęcona zagadnieniom ochrony zabytków wydobytych ze środowiska mokrego, wpisując się w tematykę kursu związaną ze zjawiskiem korozji i możliwościami jej przeciwdziałania. W dzisiejszych czasach praca konserwatorów wymaga wiedzy chemicznej jak również coraz częściej znajomości zjawisk fizycznych. Zastosowanie różnorodnych metod chemicznych umożliwia rozwiązywanie problemów w codziennej pracy konserwatora.

W trakcie części praktycznej studenci będą mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi zasadami działania nowoczesnej aparatury, która została zakupiona w ramach projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie.” Podczas zajęć konserwatorzy z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przybliżą uczestnikom kursu zasadę działania oraz zastosowanie metod spektroskopowych w konserwacji zabytków ze środowiska mokrego. W drugiej części Edukatorzy NMM zaprezentują uczestnikom kursu wystawy Muzeum Wisły w Tczewie oraz Magazyn Studyjny w CKWS.

Warsztaty poprowadzi dr inż. Katarzyna Schaefer – zastępca kierownika Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Katarzyna Schaefer na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi w Dziale Konserwacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu Technologii Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych zdobytą podczas studiów na kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Gdańskiej.

Oceń