Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Umowa deweloperska – sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć

Umowa deweloperska – sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć

Zakup nowego lokum to poważna decyzja i niejednokrotnie życiowa inwestycja. Dlatego też wszelkie kroki w tej materii warto podejmować rozważnie i dysponując kompleksową informacją. Także w zakresie umowy deweloperskiej. Oto kluczowe kwestie, które powinieneś znać i które z pewnością najbardziej Cię interesują.

Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska regulowana jest przez przepisy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie określanej ustawą deweloperską. Zapisy ustawy wprowadzając umowę deweloperską zastąpiły wcześniej stosowaną umowę przedwstępną, definiując zarazem konieczność zawierania tego typu umów w formie aktu notarialnego. Wiesz już zatem, że umowa deweloperska musi zostać zawarta przed notariuszem. A czym jest dokładnie? To zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego i przeniesienia jej na nabywcę, w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu. Umowa chroni Cię zatem – jako nabywcę domu lub mieszkania – zanik jeszcze inwestycja budowlana, czyli przedmiot budowy, zostanie zrealizowana.

Umowę zawierają deweloper i nabywca nieruchomości w obecności notariusza, oczywiście w formie aktu notarialnego. Ta forma umowy generuje więc konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Umowa deweloperska – koszt

W zakresie umowy deweloperskiej i związanych z nią kosztów, ustawodawca postawił sprawę jasno – deweloper i nabywca płacą po połowie. Dopuszczalnym jest także rozwiązanie korzystne dla nabywcy, o ile deweloper na nie przystanie. To wariant, w którym to deweloper pokrywa większą część lub nawet całość kosztów związanych z umową deweloperską. Co się składa na koszt umowy deweloperskiej? Przede wszystkim będzie to wynagrodzenie notariusza, czyli taksa notarialna, którą w tym przypadku notariusz może pobrać w kwocie połowy tzw. stawki maksymalnej. Ta z kolei uzależniona jest od ceny nieruchomości zawartej w umowie. Dodatkowy koszt umowy deweloperskiej to opłaty za wypis aktu notarialnego, opłata sądowa oraz podatek VAT. Szacując koszt zawarcia umowy deweloperskiej dla nieruchomości o wartości 600.000 zł, będzie to ok. 2700 zł, oczywiście w płatności podzielonej na pół – dla dewelopera i dla nabywcy.

Czy od umowy można odstąpić?

Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej istnieje – tak ze strony nabywcy, jak i dewelopera, jednak w drugim przypadku wyłączenie jeśli nabywca nie wywiązuje się z płatności. Jako klient możesz skorzystać z większej ilości przesłanek w tym zakresie, np. gdy umowa nie spełnia warunków formalnych lub też informacje w niej zawarte są niezgodne z tymi przedstawionymi w prospekcie informacyjnym i jego załącznikach. Najlepszą i zdecydowanie najbezpieczniejszą opcją jest tutaj skorzystanie z pomocy kancelarii, która profesjonalnie zajmuje się weryfikacją tego rodzaju umów.

Oceń