Together Magazyn » Aktualności » Uczniowie gdańskiej czwórki będą śmigać na tabletach

Uczniowie gdańskiej czwórki będą śmigać na tabletach

Młodzież IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Porcie będzie uczyć się przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem tabletów. Uroczyste przekazanie mobilnej pracowni tabletowej złożonej z 32 urządzeń odbyło się dzisiaj (3 lutego) w obecności społeczności szkolnej, radnej Beaty Dunajewskiej, zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka oraz dyrektora EDF Oddziału Wybrzeże Polska S.A. Henryka Dworakowskiego.  Jest to druga tabletowa pracownia w gdańskich szkołach ufundowana przez EDF Oddział Wybrzeże Polska S.A.

Inicjatorką przekazania mobilnej pracowni tabletowej jest radna Beata Dunajewska, to do niej zwrócili się przedstawiciele firmy z prośbą o wskazanie szkoły, której mogliby ufundować pracownię.  – Nie miałam żadnych wątpliwości, którą szkołę wskazać. Uczniowie „czwórki” zawsze chętnie angażują się w pomoc i prace społeczne, są aktywni obywatelsko. Ta pracownia to forma nagrody za ich odpowiedzialną postawę – mówi Beata Dunajewska.

Mobilna pracownia tabletowa w Nowym Porcie składa się z: 30 tabletów Lenowo Tab 2 przeznaczonych dla uczniów, 2 tabletów przeznaczonych dla nauczycieli, za pomocą której można zarządzać pracownią mobilną, oraz 1 przenośną szafę do przechowywania, przenoszenia i ładowania sprzętu. Koszt całej inwestycji to 22 tys. zł. Jest to druga, otworzona w tym roku, tego typu pracownia w Gdańsku.

-Dzisiejsze lekcje informatyki czy matematyki to nie wszystko. Programowanie, dostęp do sieci, umiejętność korzystania z zasobów internetu są czymś oczywistym. Kluczowe jest  wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi technologicznych w procesie edukacji – mówi prezydent Piotr Kowalczuk (absolwent IVLO).  Znajomość nowoczesnych technologii i umiejętność wykorzystywania ich jest ważnym elementem kształcenia  Dzięki specjalizowaniu klas w 4 LO i ich patronom możliwe jest atrakcyjne przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy. Dziś placówka dostaje nowe, doskonałe narzędzia. Dziękuję EDF Polska za dobre sąsiedztwo i wspaniałe jego efekty w trzeciej już szkole. Zachęcam wszystkie firmy do dobrego, merytorycznego i finansowego wsparcia naszych placówek – dodaje Kowalczuk.

Uczniowie „czwórki” będą korzystać z pracowni dzięki wsparciu sponsora: gdańskiego oddziału Elektrociepłowni EDF, która pokryła cały koszt wyposażenia pracowni. Elektrociepłownia Gdańska jest też znana ze wspierania projektów edukacyjnych powiązanych z nowymi technologiami i ochroną środowiska. Pierwszą mobilna pracownię tabletową firma przekazała Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku.

-To już druga mobilna klasa tabletowa, którą ufundowaliśmy gdańskim uczniom. Jesteśmy przekonani, że warto już dzisiaj myśleć o przyszłych pokoleniach i wspierać młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy. Mamy nadzieję, że tablety na lekcjach to nie tylko atrakcyjny „gadżet”, ale przede wszystkim doskonała pomoc dydaktyczna – powiedział Henryk Dworakowski – dyrektor Oddziału Wybrzeże EDF Polska S.A.

Docelowo tablety będą służyć pracowni fizycznej, jednak po spakowaniu do specjalnej szafy, pracownia może zostać przeniesiona do dowolnego gabinetu. Toteż każdy nauczyciel będzie mógł przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

-Współczesna szkoła nie może obyć się bez nowoczesnych technologii – mówi dyrektor Elżbieta Januszewska.- Naszym celem jest kształcić młodzież na ludzi kreatywnych, otwartych umiejących odnaleźć się w szybko zmieniającym się świecie. Wyszukiwanie, selekcjonowanie informacji, technologie informatyczne są w tym umiejętnościami niezbędnymi. Jesteśmy niezwykle wdzięczni naszemu Fakt, że przekazana nam pracownia jest mobilna pozwoli na wykorzystanie jej na wielu przedmiotach, przez różnych nauczycieli – dodaje Januszewska.

Sami uczniowie twierdzą, że pracownia tabletowa stanie się dodatkową motywacją do nauki. Cieszą się z możliwości wykorzystywania nowych technologii, szczególnie na trudnych przedmiotach przyrodniczych.

Oceń