Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Terminowość i bezpieczeństwo w transporcie drobnicowym
Obraz-

Terminowość i bezpieczeństwo w transporcie drobnicowym

Terminowość i bezpieczeństwo są bardzo ważnymi cechami, jeśli chodzi o transport drobnicowy, a taki transport to także statki nazywane masowcami. One transportują rudę żelaza i to w znacznych ilościach, bo największe tego typu jednostki jednorazowo biorą aż 300 000 ton rudy. W tym właśnie tkwi ta kluczowa zaleta tych statków, ale nie każdy port może przyjąć takiego kolosa.

Łatwopalne ładunki drobnicowe

Takim łatwopalnym ładunkiem drobnicowym jest choćby ten ładunek składający się z granulatu tworzywa. Takowy pakuje się na naczepy aut dostawczych w wielkich workach, a kierowca konkretnego auta musi być na załadunku i na rozładunku, bo tego wymagają procedury. Istotnym jest też i to, że załadunek to wkładanie tych olbrzymich worków i to za pomocą wózka widłowego, bo właśnie tak jest o wiele wygodniej.

Problem stanowi tylko to, że kierowca nie ma wpływu na te warunki drogowe, czyli jeśli utknie w korku na te dwie godziny, to dostawa się spóźni o te dwie godziny, ale w tym przypadku od terminowości ważniejsze jest bezpieczeństwo, bo ten ładunek można bardzo łatwo zapalić i co równie istotne musi on trafić do fabryki, w których to wytwarza się pojemniki na żywność z tworzywa, ale już proces ich wytwarzania to nie zmartwienie danego kierowcy.

Ochrona przed wysypaniem się

Transport drobnicowy, czyli transport piasku lub rudy metalu musi być zabezpieczony przed tym wysypaniem się. Mowa tu dokładnie o tym, że jeśli pewna część ładunku wysypie się na drogę, to może nawet dojść do wypadku lub kolizji z udziałem jednego, lub kilku aut osobowych. Jednym słowem tego typu ładunki drobnicowe wysypane na asfalt gwałtownie zmieniają przyczepność, czyli pogarszają ją. Wpływa to rzecz jasna na to, że robi się niebezpieczniej.

Teoretycznie kierowca zajmujący się takim transportem powinien usunąć taki pył z drogi, ale nie zawsze jest świadomym tego, że plandeka się po części obluzowała i w kilku miejscach wysypał się na drogę ładunek taki jak ruda żelaza. Wydarzenia tego typu mają miejsce i trafiają się nawet tym sumiennym kierowcom, czyli także i tym, którzy regularnie sprawdzają zabezpieczenia ładunku, bo stratę kilku, czy też kilkunastu kilogramów zauważy niewielu.

Ładunki drobnicowe i spore składy towarowe

Ładunki drobnicowe, czyli też i wielkie wagony wypełnione tym łatwopalnym granulatem tworzywa muszą być powiązane z torami i z lokomotywami ciągnącymi dziesiątki wagonów tego rodzaju. W tym typie transportu także kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo, bo wystarczy symboliczny kontakt z tym otwartym płomieniem, by zajął się cały wagon łatwopalnego granulatu, a po nim kolejne. Dlatego też załogi tego typu składów są odpowiednio przeszkolone.

Wiele znaczy też i to, że taki skład jest bardziej terminowy niż wielkie auto dostawcze, bo nie utknie w korku na autostradzie. Mogą go jedynie opóźnić prace konserwacyjne torowisk lub inspekcje na nich trwające. Tego typu prace odbywają się, wtedy gdy ruch towarowy jest znacznie mniejszy, ale bywa też i tak, że te prace się przeciągną i dlatego jeden lub dwa składy będą miały opóźnienie, choć nie zawsze spore.

Więcej informacji znajdziesz na https://pks-sa.com/oferta/serwis-drobnicowy/

Oceń