Together Magazyn » Aktualności » Targi Pracy i Rozwoju Pedagoga

Targi Pracy i Rozwoju Pedagoga

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Targach Pracy i Rozwoju Pedagoga, które odbędą się w sobotę 2 kwietnia 2016 roku w godz. 10.00 – 14.00 w siedzibie Uczelni, przy ul. Biskupiej 24B w Gdańsku. 

Innowacje w edukacji, praca animatora, uzależnienie w dobie nowoczesnych technologii, edukacyjne zajęcia parateatralne, muzyczne czy nowe formy nauczania wychowania fizycznego. To tylko niektóre zagadnienia, które towarzyszyć będą kolejnym już Targom Pracy i Rozwoju Pedagoga GWSH. Inicjatywie Biura Karier Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej skierowanej do szeroko rozumianej branży pedagogicznej mające na celu stworzenie przestrzeni do spotkania studentów i absolwentów pedagogiki oraz innych uczestników wydarzenia z pracodawcami i pedagogami praktykami.

W programie Targów:

 • Stoiska pracodawców działających w obszarze pedagogiki oraz dziedzin pokrewnych – prezentacje ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu
 • Oferta studiów, kursów oraz szkoleń
 • Bezpłatne warsztaty (obowiązują zapisy on-line)

Wstęp wolny! 

Program warsztatów:

10.00 – 11.45, sala 108/109

 • Animator – zawód czy działalność kreatywna?” – Centrum Edukacyjne Stacja Dobrego Czasu (warsztaty dla osób dorosłych oraz dzieci)

10.00 – 11.45, sala 115

 • Uzależnienia w dobie nowoczesnej technologii” – Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Pegaz, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

10.00 – 11.45, sala 116

 • Czy granice ograniczają, czyli jak mądrze i z miłością wyznaczać dzieciom granice” – Towarzystwo Edukacyjne Vizja

10.00 – 11.45, sala 117

 • Koło wolontariatu w szkole” – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku

10.00 – 11.45, sala konferencyjna

 • Prezentacja nowych form nauczania wychowania fizycznego” – Klub Sportowy Movement

12.00 – 13.45, sala 108/109

 • Formy teatralne i parateatralne jako sposób dialogu i zabawy z dziećmi oraz młodzieżą” – Teatr Wędrowny Włóczykij

12.00 – 13.45, sala 115

 • Dopalacze a media społecznościowe. Nowe zagrożenia” – Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Pegaz

12.00 – 13.45, sala 116

 • Dialog – jak zaczynać?” – Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT) – międzynarodowa koalicja: Ezzev Foundation – HolandiaFundacja Citizen Project, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – Polska 

12.00 – 13.45, sala 117

 • Innowacje w edukacjiczyli praca z uczniem niezwyczajnym” – Instytut Dobrej Edukacji

12.00 – 13.45, sala konferencyjna

 • Au pair w USA – zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” – AuPairCare by Intrax 

14.00 – 16.00, sala 108/109

 • Wydarzenie towarzyszące Targom: „Warsztaty gospel z Chórem GWSH”

 

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona! 

Zapisy on-line trwają do 30 marca 2016 roku. Aby uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, wyślij zgłoszenie na adres: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl, podając tytuł/y warsztatów oraz swoje imię i nazwisko. Każdy z biorących udział w warsztatach otrzyma zaświadczenie uczestnictwa. 

Szczegółowy program warsztatów
Link: (http://www.gwsh.gda.pl/pl/zobacz-takze/szczegolowy-program-bezplatnych-warsztatow-1.html)

Koordynator Targów Pracy i Rozwoju Pedagoga: Małgorzata Gwizdalska (Biuro Karier GWSH)
ul. Biskupia 24B, 80-875 Gdańsk
tel.: 600 327 981
e-mail: m.gwizdalska@gwsh.gda.pl

Oceń