Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Studia zaoczne po angielsku – klucz do międzynarodowej kariery i rozwoju osobistego
Studenci przed uczelnią językową

Studia zaoczne po angielsku – klucz do międzynarodowej kariery i rozwoju osobistego

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że dobra znajomość języka angielskiego jest w wielu zawodach po prostu niezbędna. Coraz więcej firm, zwłaszcza z kapitałem zagranicznym, wymaga od kandydatów biegłej znajomości języka. Z tego względu świetnym rozwiązaniem, umożliwiającym opanowanie angielskiego na wysokim poziomie, są studia zaoczne prowadzone w tym języku. Zalet studiowania po angielsku jest zresztą więcej.

Studia zaoczne po angielsku – czy to się opłaca?

Nauka na studiach prowadzonych w języku angielskim będzie dla wielu studentów prawdziwym wyzwaniem; z jednej strony będą musieli skupić się na zapamiętywaniu i przyswajaniu wykładanego materiału, z drugiej – będzie to utrudnione ze względu na fakt, że studenci, szczególnie na początku nauki, mogą mieć trudności ze zrozumieniem wszystkiego, co mówi do nich wykładowca. Nie zmienia to jednak faktu, że studia po angielsku, także zaoczne, mają mnóstwo zalet.

Pierwszą i najbardziej oczywistą jest możliwość opanowania języka na wysokim poziomie – pod tym względem absolwenci studiów prowadzonych po angielsku będą mogli konkurować nawet z absolwentami filologii angielskiej czy lingwistyki. Dodatkowo osoby uczące się na studiach po angielsku poznają od razu słownictwo specjalistyczne charakterystyczne dla branży, w której zamierzają pracować po ukończeniu nauki; to ułatwia im start kariery i znalezienie pracy np. w międzynarodowych firmach. Warto też dodać, że często na studiach prowadzonych w języku angielskim studenci mają możliwość wyrobienia certyfikatów językowych, które potwierdzają ich kompetencje.

Absolwenci studiów po angielsku mogą bez przeszkód podjąć pracę poza granicami kraju

Nie można też zapominać, że studia po angielsku przygotowują studentów do podjęcia pracy nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. To oznacza, że osoby, które planują karierę poza granicami Polski, mogą najpierw bez przeszkód zdobyć potrzebne wykształcenie w kraju, a dopiero później szukać pracy za granicą.

Warto podkreślić, że studia po angielsku mogą podjąć również osoby, które chcą się uczyć w trybie zaocznym. Na przykład studia po angielsku na Uniwersytecie WSB Merito prowadzone są na takich kierunkach jak Business Engineering, Computer Science, Finance and Accounting, International Trade czy Management. Dzięki temu studenci z jednej strony uczą się zagadnień z interesujących ich dziedziny, z drugiej – doskonalą swoją znajomość języka angielskiego.

Oceń