Together Magazyn » Aktualności » Student w pracy

Student w pracy

W wakacje studenci szczególnie intensywnie rozglądają się za pracą. Przedsiębiorcy w takiej sytuacji najchętniej proponują umowę zlecenie. Warto przypomnieć, w jakich przypadkach odprowadzane są za nich składki na ubezpieczenia społeczne i jakie świadczenia im przysługują.

Student, czyli kto?

Studentem jest każdy, kto kształci się na wyższej uczelni. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo, kraj odbywania nauki, a także to, czy studia odbywają się w szkole publicznej czy prywatnej. Studentami stajemy się z chwilą wpisania w poczet studentów  i złożenia ślubowania. Status będzie przysługiwał do ukończenia nauki, czyli najczęściej do złożenia egzaminu dyplomowego (ale można go stracić poprzez skreślenie z listy studentów).

Umowa zlecenie

Popularność umowy zlecenia wśród pracodawców i studentów wynika z tego, że do ukończenia 26. roku życia studenci zatrudnieni w tej formie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, nie trzeba też za nich opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie ze składek oznacza, że np. w razie wypadku nie ma możliwości korzystania ze świadczeń. Ktoś, kto ukończył studia I stopnia, czyli licencjackie lub inżynierskie, zachowuje prawa studenta do 31. października danego roku, ale to nie jest równoznaczne posiadaniem statusu studenta. Dlatego w takiej sytuacji warto pamiętać, że zanim pracownik uzyska status studenta studiów II stopnia, trzeba opłacać za niego składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).  Jeżeli student ukończy 26 lat w trakcie wykonywania takiej umowy, to z dniem urodzin ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stają się dla niego obowiązkowe.

Pełne składki

Pełne składki trzeba także opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Taka umowa jest traktowana na równi z umowa o pracę. Jeżeli chodzi o umowę o pracę, to – niezależnie od wieku studenta, istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Student, jak każdy pracownik, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia  umowy o pracę musi zgłosić nowozatrudnionego pracownika do ZUS.

Oceń