Together Magazyn » Art. zewnętrzny » Specyfika księgowości w firmie transportowej
ludzie pracujący w biurze rachunkowym

Specyfika księgowości w firmie transportowej

Księgowość w firmie transportowej różni się od księgowości prowadzonej w innych branżach. Istnieje wiele specyficznych regulacji oraz wymogów, które muszą zostać spełnione przez firmy działające w sektorze transportowym.

Jak powinna być prowadzona księgowość w firmie transportowej? Jakie są najważniejsze zasady rozliczeń oraz jakie są przewidywane koszty związane z prowadzeniem księgowości? Sprawdźmy!

Prowadzenie księgowości w firmie transportowej

Firma transportowa, podobnie jak każda inna, musi prowadzić pełną księgowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Najważniejsze elementy księgowości to:

 • Ewidencja przychodów i kosztów,
 • Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Przygotowanie dokumentacji do kontroli i reprezentacja w urzędzie,
 • Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego i VAT.

Firmy transportowe muszą również uwzględniać pewne specyficzne dla branży aspekty:

 • Rozliczenia paliwowe: Ważne jest śledzenie zużycia paliwa oraz ewidencjonowanie faktur zakupu paliwa.
 • Ubieganie się o zwrot VAT naliczony w krajach Unii Europejskiej,
 • Rozliczenia z kierowcami: Firmy muszą dokładnie rozliczać czas pracy, diety oraz inne należności dla kierowców.
 • Amortyzacja pojazdów: W firmach transportowych amortyzacja pojazdów odgrywa kluczową rolę. Należy prawidłowo obliczyć stawki amortyzacyjne oraz systematycznie dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Zwrot VAT-u za paliwo

Zwrot VAT-u za paliwo to jedna z najważniejszych kwestii w sektorze transportowym, mając na uwadze koszty operacyjne firm działających w tej branży. Firmy transportowe, korzystając z przepisów prawa podatkowego, mogą odzyskiwać część wydatków związanych z zakupem paliwa w formie zwrotu VAT-u. 

Urzędy skarbowe mogą przeprowadzać kontrole w zakresie prawidłowości rozliczeń VAT. W związku z tym firmy transportowe powinny dokładnie archiwizować wszystkie faktury oraz ewidencję zakupu paliwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, firma może zostać obciążona dodatkowymi opłatami oraz karą. Dlatego ważne jest poprawne prowadzenie księgowości, które nie tylko sprawi, że firma odzyska część kosztów za paliwo, ale również nie będzie mieć kłopotów z tytułu nieprawidłowości w rozliczeniach. 

Koszty prowadzenia księgowości w firmie transportowej

Koszty prowadzenia księgowości w firmie transportowej mogą się różnić w zależności od wielkości firmy, liczby transakcji oraz skomplikowania struktury firmy. Firmy mogą zdecydować się na zatrudnienie własnego księgowego lub korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej. W obu przypadkach koszty są zwykle związane z:

 • Wynagrodzeniem księgowego lub opłatą za usługi księgowe,
 • Kosztem zakupu i utrzymania oprogramowania księgowego,
 • Opłatami za szkolenia oraz aktualizację wiedzy z zakresu przepisów księgowych.

Biuro rachunkowe dla firm transportowych

Prowadzenie księgowości w firmie transportowej wymaga szczególnej uwagi oraz znajomości specyficznych dla branży regulacji. Niektóre biura rachunkowe specjalizują się stricte w księgowości transportowej, co zdecydowanie usprawnia pracę firmy, choć może zwiększać koszty obsługi. 

Nieważne, czy wybierzesz zewnętrzne biuro rachunkowe, czy zatrudnisz księgowego, ważne jest, aby systematycznie dokonywać wszystkich niezbędnych rozliczeń oraz dbać o aktualność wiedzy z zakresu księgowości. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła skutecznie zarządzać swoimi finansami oraz unikać ewentualnych problemów związanych z niewłaściwym prowadzeniem księgowości. 

5/5 – (1 głosów)